กระทรวงศึกษาธิการเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ!

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสและข้อเสนอแนะเรื่องราวต่างๆ จากประชาชน ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ตู้ ปณ. 319 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ติดตามสาระจากทางเพจ “ครูนอกกรอบ”

LIne: http://line.me/ti/p/%40wvk3161t

ที่มา http://www.moe.go.th/moe/th/home/
#ff0000;”>โฆษณา

Related posts: