การคิดเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาส

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือที่ ศธ 04009/ว 5634 ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เรื่อง การคิดเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาส โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

โหลดไฟล์แนบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *