‘การหลงตัวเอง’ ช่วยลดภาวะเครียดและโรคซึมเศร้า

วิจัยชี้ ‘การหลงตัวเอง’ แบบพอดี ช่วยสร้างความแข็งแรงให้สุขภาพจิต ขณะ ‘มิลเลนเนียล’ เป็นวัยที่หลงตัวเองที่สุด

งานวิจัยชิ้นล่าสุดจากมหาวิทยาลัยควีนส์เบลฟาสต์ ประเทศไอร์แลนด์เหนือชี้ให้เห็นว่า การหลงตัวเองในระดับหนึ่งอาจเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์รอบข้างด้วย 

‘คอสตาส ปาปาจอจิอู’ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาจิตวิทยามหาวิทยาลัยควีนส์เบลฟาสต์ หนึ่งในผู้เขียนงานวิจัยชิ้นนี้กล่าวว่า ประชาชนที่มี ‘ภาวะหลงตัวเอง’ ซึ่งสมาคมจิตวิทยาอเมริกันอธิบายว่าคือ “ภาวะการสนใจตนเองและประเมินค่าตัวเองมากเกินไป” อาจช่วยให้พวกเขามีความแข็งแกร่งทางจิตใจทางมากขึ้นเช่นเดียวกัน เนื่องจากการหลงตัวเองนับเป็นกลกไกการป้องกันตัวเองของมนุษย์

“งานของเราชี้ให้เห็นว่า อย่างน้อยที่สุดในมิติหนึ่งของการหลงตัวเอง ก็อาจช่วยให้บุคคลมีความเข้มแข็งในการต่อสู้กับอาการทางจิตบางประเภท เช่น โรคซึมเศร้าและภาวะเครียด” คอสตาส กล่าว

ในงานศึกษาชิ้นนี้ ทีมนักวิจัยรวบรวมผู้ร่วมทดลองกว่า 700 คนเพื่อใช้ในการศึกษาทดลอง 3 ชิ้น โดยผู้เข้าร่วมในงานทดลองทั้ง 3 ชิ้น จะต้องทำแบบทดสอบตอบคำถามเกี่ยวกับภาวะหลงตัวเองที่ใช้เพื่อการวัดภาวะหลงตัวเองที่ไม่แสดงอาการ ความเข้มแข็งของจิตใจ และอาการของโรคซึมเศร้ารวมถึงภาวะเครียด 

สำหรับภาวะหลงตัวเองในงานวิจัยนี้ คอสตาส กล่าวว่า สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือภาวะหลงตัวเองที่ถูกเรียกว่า ‘การหลงตัวเองแบบให้ค่าสูง’ (grandiose narcissism) และ ‘การหลงตัวเองแบบอ่อนไหว’ (vulnerable narcissism)

โดยคนที่หลงตัวเองแบบแรกจะเป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญตัวเองเกินพอดีและสนใจฝักใฝ่กับชื่อเสียง อำนาจ และสถานะของตน ขณะที่ผู้ที่หลงตัวเองแบบที่สองนั้นจะอยู่ในกลุ่มที่มองว่าการกระทำของคนอื่นมุ่งร้ายกับตน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *