การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีถึงแก่ความตาย

ที่ ศธ 04009/ว2972 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีถึงแก่ความตาย


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่มา : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *