ข้อสอบ O-NET + เฉลย ชั้น ม.6 ปี 2548-2552 | วิชาคณิตฯ อังกฤษ วิทย์ ฯลฯ

สนับสนุนโดย แอพพลิเคชั่น
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาการศึกษาPro(พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบครูคอมพิวเตอร์ 

ข้อสอบ O-NET + เฉลย ชั้น ม.6 ปี 2548-2552

พร้อมทั้งนี้ผลคะแนนสอบ O-NET ยังถูกนำมาใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วย โดยน้อง ๆ นักเรียนชั้น ม.6 ต้องนำคะแนนสอบ O-NET ที่ได้มาใช้สมัครสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS และในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ได้รวบรวมข้อสอบ O-NET ตั้งแต่ปี 2548-2552 พร้อมเฉลย มาให้น้อง ๆ ชั้น ม.6 ได้ฝึกทำกันด้วย ถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะ

วิชาที่น้อง ๆ ม.6 จะต้องสอบ ได้แก่

1. วิชาภาษาไทย 2. วิชาคณิตศาสตร์ 3. วิชาวิทยาศาสตร์ 4. วิชาภาษาอังกฤษ 5. วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ข้อสอบ + เฉลย O-NET ชั้น ม.6 ปี 2548-2552

ข้อสอบ O-Net ปีการศึกษา 2548 (สอบ ก.พ. 2549)

– วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2548 
ดาวน์โหลด : ข้อสอบ + เฉลย

– วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2548 
ดาวน์โหลด : ข้อสอบ + เฉลย

– วิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2548 
ดาวน์โหลด : ข้อสอบ + เฉลย

– วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2548 
ดาวน์โหลด : ข้อสอบ + เฉลย

– วิชาสังคมศึกษาฯ ปีการศึกษา 2548
ดาวน์โหลด : ข้อสอบเฉลย

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ข้อสอบ O-Net ปีการศึกษา 2549 (สอบ ก.พ. 2550)

– วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2549
ดาวน์โหลด : ข้อสอบ + เฉลย

– วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2549
ดาวน์โหลด : ข้อสอบ + เฉลย

– วิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2549
ดาวน์โหลด : ข้อสอบ + เฉลย

– วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2549
ดาวน์โหลด : ข้อสอบ + เฉลย

– วิชาสังคมศึกษาฯ ปีการศึกษา 2549
ดาวน์โหลด : ข้อสอบ + เฉลย

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ข้อสอบ O-Net ปีการศึกษา 2550 (สอบ ก.พ. 2551)

– วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2550
ดาวน์โหลด : ข้อสอบ + เฉลย

– วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2550
ดาวน์โหลด : ข้อสอบ + เฉลย

– วิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2550
ดาวน์โหลด : ข้อสอบ + เฉลย

– วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2550
ดาวน์โหลด : ข้อสอบ + เฉลย

– วิชาสังคมศึกษาฯ ปีการศึกษา 2550
ดาวน์โหลด : ข้อสอบ + เฉลย

ข้อสอบ + เฉลย O-NET ชั้น ม.6 ปี 2548-2552

ข้อสอบ O-Net ปีการศึกษา 2551 (สอบ ก.พ. 2552)

– วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2551
ดาวน์โหลด : ข้อสอบ + เฉลย

– วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2551
ดาวน์โหลด : ข้อสอบ + เฉลย

– วิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2551
ดาวน์โหลด : ข้อสอบ + เฉลย

– วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2551
ดาวน์โหลด : ข้อสอบ + เฉลย

– วิชาสังคมศึกษาฯ ปีการศึกษา 2551
ดาวน์โหลด : ข้อสอบ + เฉลย

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ข้อสอบ O-Net ปีการศึกษา 2552 (สอบ ก.พ. 2553)

– วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2552
ดาวน์โหลด : ข้อสอบ + เฉลย

– วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2552
ดาวน์โหลด : ข้อสอบ + เฉลย

– วิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2552
ดาวน์โหลด : ข้อสอบ + เฉลย

– วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2552
ดาวน์โหลด : ข้อสอบ + เฉลย

– วิชาสังคมศึกษาฯ ปีการศึกษา 2552
ดาวน์โหลด : ข้อสอบ + เฉลย

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ O-NET : คลิกที่นี่

เว็บไซต์ สทศ. : คลิกที่นี่

O-NET คืออะไร สอบไปทำไม ใครต้องสอบบ้าง ?

Link seeme.me/ch/tutormeofficial

ข้อมูลจาก : www.tewfree.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *