คน 5 แบบที่คุณควร ‘ลืม’ ซะ

1.คนที่คุณให้ความสำคัญกับเขาเป็น ‘อันดับแรก’
แต่เขาให้ความสำคัญกับคุณเป็น ‘อันดับสุดท้าย’

2.คนที่คุณพยายาม ‘อยู่’ ในชีวิตเขา
แต่เขาไม่เคยพยายาม ‘อยู่’ ในชีวิตคุณ

3.คนที่คุณมองเขา ‘พิเศษ’ กว่าคนอื่นๆ
แต่เขามองคนอื่นๆ ‘พิเศษ’ กว่าคุณ

4.คนที่คุณ ‘ภูมิใจ’ มากเมื่อพูดถึงเขา
แต่เขาไม่เคย ‘ภูมิใจ’ เมื่อพูดถึงคุณ

5.คนที่คุณยอม ‘ทำทุกอย่าง’ เพื่อเขา
แต่เขาไม่เคย ‘ทำอะไรสักอย่าง’ เพื่อคุณ

…คน 5 แบบนี้ ไม่ใช่ ‘ไม่ดี’…
เขาแค่ ‘ไม่รัก’ และ ‘ไม่แคร์’ คุณ เพราะฉนั้น ‘ลืม’ ไปซะ.. !!

=================
Cr. เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *