ครูที่ดีมักจะทำ 7 สิ่งต่อไปนี้ เวลาที่เด็ก….?(บทความที่อยากจะให้ครูทุกท่านได้อ่าน)

1.เวลาที่เห็นเด็กมีพฤติกรรมที่ไม่ดี
ครูจึงควรตำหนิด้วยเหตุผล
มิใช่ปล่อยไว้ให้เขาทำต่อไป
โดยที่เราไม่สนใจใยดี

 

2.เวลาเห็นเด็กเจ็บป่วย
ครูจึงควรรีบช่วยเหลือ
รีบสอบถามถึงอาการป่วย
หากอาการหนักควรรีบหาวิธี
ให้เด็กได้พบหมอ

 

3.เวลาเห็นเด็กทำความดี
ครูจึงควรชมเชยและให้กำลังใจ
พวกเขาให้ทำความดีกันต่อไป
อย่าเมินเฉยเป็นเด็ดขาด
เพราะคนดีเราต้องรีบส่งเสริม

4.เวลาที่เด็กรู้สึกท้อแท้
ครูจึงควรให้กำลังใจพวกเขา
มิใช่ดุด่าหรือตอกย้ำถึงความผิด
ที่พวกเขาทำ แต่จงให้คำแนะนำ
ที่ดีและให้กำลังใจพวกเขา
ให้สู้ต่อไปจนกว่าชีวิตพวกเขา
จะประสบความสำเร็จ

 

5.เวลาที่เด็กเติบโต
ครูที่ดีจะคอยเฝ้ามองการเติบโต
ของพวกเขา ยิ่งเขาเติบโต
เรียนรู้และประสบความสำเร็จ
ครูที่ดีจะไม่รู้สึกอิจฉาใดๆ
แต่จะรู้สึกดีเมื่อเขาได้พบเจอ
แต่สิ่งที่ดีดีในชีวิต

 

6.เวลาที่เด็กไร้เป้าหมาย
ครูที่ดีมักจะปลุกความฝันของเด็กๆ
ที่ไร้ความฝันอยู่เสมอ
เป็นคนที่คอยย้ำเตือนถึง
เป้าหมายในชีวิตของพวกเขาอยู่ตลอดเวลา
เพื่อไม่ให้พวกเขาเดินหลงผิด
หรือหลงระเริงไปกับสิ่งรอบตัว
จนลืมมองเป้าหมายในชีวิต

 

7.เวลาที่เด็กทำงานไม่เรียบร้อย
ครูที่ดีจะไม่ปล่อยให้ผ่านไปโดยง่าย
พร้อมกับบอกเหตุผลว่าเพราะอะไร
เพราะถ้าครูปล่อยให้งานที่ไม่เรียบร้อยผ่าน
ก็เท่ากับครูปล่อยให้พวกเขา
ค้นพบว่าชีวิตที่ขาดระเบียบวินัย
ขาดการจริงจังก็สามารถสำเร็จได้

ถ้าหากครูทำสิ่งต่อไปนี้ได้นับได้ว่าการเดินทางของสายอาชีพครู ท่านเดินทางไปไกลมากแล้ว และท่านกำลังก้าวเข้าสู่ครูมืออาชีพ
บทความโดย Kruvoice.com

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *