“ครูอัตราจ้าง”..ครูไทยที่คนคิดปฏิรูปการศึกษาต้องหันมามอง!

ในช่วงสี่ถึงห้าปีที่ผ่านมาเป็นช่วงวิกฤติที่ครูไทยเกษียณก่อนกำหนดและเกษียณราชการกันเป็นจำนวนมาก
ส่งผลให้อัตรากำลังในโรงเรียนต่าง ๆ เกิดความขาดแคลน  การบรรจุครูมีไม่เพียงพอขาดครูผู้สอนสาขาวิชาต่าง ๆ
ผมเองคิดว่ามีผลต่อคุณภาพการศึกษาของไทยในปัจจุบันนี้ด้วย
ครูอัตราจ้างซึ่งเป็นบุคลากรที่ถูกจ้างมาด้วยงบประมาณต่าง ๆ ที่พึงจะหามาได้  ถูกนำมาทำหน้าที่แทนด้วย
อัตราค่าสอนประมาณเดือนละเก้าพันบาทหรือน้อยกว่านั้น  ยิ่งเนิ่นนานวันการบรรจุครูก็ยังไม่เพียงพอเพราะมีครูออก
ไปในทุก ๆ ปี มิหนำซ้ำครูประจำการบางโรงเรียนยังถูกนำไปใช้งานในหน้าที่อื่นตำแหน่งอื่นซึ่งไม่ใช่การสอนหนังสือ
นับวันครูอัตราจ้างเหล่านั้นจะกลายมาเป็นกำลังสำคัญสอนหนังสือในโรงเรียนมากขึ้นทุกขณะ  ยิ่งในวันนี้มี
การเพิ่มรายวิชาต่าง ๆ เข้าไปในหลักสูตรเช่น วิชาหน้าที่พลเมืองก็ยิ่งทำให้ครูขาดแคลนมากยิ่งขึ้น


ครูอัตราจ้างเดือนละเก้าพัน..ค่าจ้างถูกตีราคาเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำ  เพียงแตกต่างกันตรงที่ผู้ใช้แรงงานนั้น
มีหน้าที่สร้างผลผลิตที่เป็นวัตถุสินค้าและบริการ..ส่วนครูมีหน้าที่สร้างคน
สังคมไทยต่างคาดหวังคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานสูง  นักวิชาการ นักการศึกษาจำนวนไม่น้อยที่ย้ำ
เตือนอยู่เสมอว่าคุณภาพการศึกษาของเรามีปัญหาต้องปฏิรูปการศึกษา
จะปฏิรูปจะแก้ปัญหาอย่างไร..ผมขอฝากชีวิตครูอัตราจ้างรวมถึงครูในโรงเรียนเอกชนอีกจำนวนไม่น้อยที่
ได้รับค่าจ้างค่าสอนอยู่เดือนละเก้าพันหรือวันละสามร้อยบาทหรือน้อยกว่านั้น เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นขวัญเป็น
กำลังใจที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาโดยตรง
ถ้าแก้ปัญหาหรือทำไม่ได้..อย่าเดินเฉียดเดินผ่านบ้านผมนะครับ..ไม่ใช่อะไรจะถ่ายภาพเป็นที่ระลึก..ให้นึก
ถึงกันลืมว่าท่านเหล่านี้เคยพูดเคยประกาศตนว่าเป็นปฏิรูปการศึกษา…
แต่ว่าทำอะไรไม่ได้นอกจากพูดไปวัน ๆ เท่านั้นเอง
ภาพและบทความจาก http://oknation.nationtv.tv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *