จิตแพทย์แนะ 5 ข้อดูแลจิตใจ

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม นพ.ยงยุทธ์ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้าที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยวิธีการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนหลังเหตุการณ์การสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ว่า การดูแลสุขภาพจิตของประชาชนโดยเฉพาะในยุคที่มีช่องทางการรับรู้ข่าวสารที่มากขึ้นเป็นสิ่งที่สำคัญ แม้เดิมจะเคยผ่านเหตุการณ์การสูญเสียเช่นนี้มาแล้วก็ตาม สิ่งที่พึงทำ คือ

1.ต้องช่วยให้ประชาชนได้แสดงออกให้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านพิธีกรรมของรัฐตลอด 30 วัน เช่น กิจกรรมไว้อาลัย สวดมนต์ จะช่วยให้ลดความทุกข์ใจของประชาชนได้เป็นอย่างดี

2.ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถแสดงความรู้สึกส่วนตัวที่มีต่อพระประมุข เช่น การเขียนความรู้สึก การเล่าเรื่องประทับใจ

3.มีส่วนร่วมในการทำสิ่งที่ดีงามต่อพระองค์

4.ช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดที่อาจจะได้รับผลกระทบทางจิตใจสูง และ

5.ร่วมกันสืบทอดปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

ข้อมูลข่าวโดย หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที 15 ตุลาคม 2559 ปีที่ 39, ฉบับที่ 14050, หน้า 10

อ่านต่อได้ที่ https://www.dmh.go.th/news/view.asp?id=1202

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *