ชนะเลิศคัดลายมือ ระดับประเทศลายมือยังกับพิมพ์ดีด

เอ๊ะนี่ลายมือหรือปริ้นเตอร์
ชนะเลิศคัดลายมือ ระดับประเทศ
น.ส.ชนิตา ไทรม่วง ม.6/14
ร.ร.ศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
จัดโดย สพฐ.เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ จังหวัดพิษณุโลก

โฉมหน้าของเจ้าตัวผู้อยู่เบื้องหลังรางวัลนี้

โตขึ้นมาเป็นครูภาษาไทยนะลูก ^^

ที่มา เพจ ศรียาโพสต์

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *