ชีวิต…คือ”การเรียนรู้”

จากคำนิยามของชีวิตที่หลายๆคนต่างพูดพร้อมกันว่า “ ชีวิต คือการเรียนรู้ ” นั้นมันเป็นสิ่งที่ตีความหมายได้ลึกซึ้งและกว้างขวางยิ่งนัก ที่สำคัญที่สุดมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปฏิเสธได้…ในการดำรงชีวิตของคนเรานั้นต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา นับตั้งแต่เกิดจากท้องมารดา จนกระทั่งสิ้นสุดลมหายใจ แต่การเรียนรู้นั้นจะเกิดประโยชน์ได้เช่นไร หากมันไม่ใช่การเรียนรู้ที่มุ่งไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น

เมื่อเราพูดถึงการเรียนรู้หลายๆคนจะเข้าใจและเห็นภาพนักเรียนหรือนักศึกษาที่นั่งบนเก้าอี้ภายในห้องทสี่เหลี่ยมแคบๆแล้วมีอาจารย์นั่งบรรยายถึงเนื้อหาต่างๆอยู่หน้าห้อง  ซึ่งแท้จริงแล้วเราทุกคนไม่ว่าชายหรือหญิง  ทั้งเด็ก ,วัยรุ่น, ผู้ใหญ่ แม้กระทั่งวัยชราก็สามารถเรียนรู้ได้ เพราะการเรียนรู้นั้น หมายถึง การทำความเข้าใจกับสิ่งต่างๆที่เราไม่รู้   มันไม่ได้จำกัดว่าต้องเกิดการเรียนรู้เรื่องใด และที่ใด

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมไม่สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยวในสังคมได้ แต่จะต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เมื่อมีหลายๆคนมาอยู่รวมกันแล้วความหลากหลายหรือความแตกต่างก็จะเกิดขึ้นในสังคม ดังนั้นการทำความเข้าใจในเรื่องที่แตกต่างจึงเป็นหน้าที่ของคนสังคมนั้นๆที่ต่างต้องศึกษากันและกันในเรื่องของความแตกต่างที่มีอยู่ เพื่อให้เราสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจกัน ดังคำกล่าวที่ว่า “แตกต่าง…แต่ไม่แตกแยก ”

เมื่อคนเรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างที่เกี่ยวข้องกับเราและคนรอบข้างแล้วจะทำให้เราเป็นคนเท่าทันหรือเป็นคนทันเหตุการณ์การกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ เมื่อมีปัญหาอะไรเราก็สามารถแก้ปัญหาอย่างคนมีความรู้และด้วยวิธีที่ถูกต้อง

เราจะเห็นได้ว่าชีวิตที่เติมเต็มไปด้วยความรู้เนื่องมาจากการเรียนรู้นั้นทำให้เราสามารถมีความสุขในการดำรงชีวิต ดังนั้น ในถานะที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องการความสุข ความสำเร็จในชีวิต เราจึงควรที่จะกอบโกยหาความรู้ให้กับตัวเองให้มากๆ แล้วในที่สุด เราก็จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ!!

ที่มา http://oknation.nationtv.tv/blog/yah/2009/09/17/entry-1

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *