ดาวน์โหลดด่วน ใบงาน-ใบความรู้-แผนการสอน กิจกรรมแนะแนว มีตั้งแต่ ป1- ม.6 เลย

แผน กิจกรรมแนะแนว ป.6 ดาวน์โหลด
https://drive.google.com/file/d/0B-U4Y8u88G31NGVKWmRKQUkza0E/view?usp=sharing

ใบงานวิชาแนะแนว ป.2
***มีทั้งหมด 31 แผ่น
ต้องการดาวน์โหลดคลิกลิงค์ข้างล่างจ้ะ (ไฟล์ .doc)
http://www.mediafire.com/download/b7kmlqhh0r8l49o/nn_p2.doc

หมายเหตุ : ….ต้องขอขอบคุณคุณสุจิตตรา กังรวมบุตร มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

ดาวน์โหลดแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ระดับมัธยมศึกษา

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ระดับมัธยมศึกษา

tplanm1.docx

tplanm2.docx

tplanm3.docx

tplanm4.docx

tplanm5.docx

tplanm6.pdf

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆตามที่ครูมอบหมายได้ที่นี่ค่ะ
View Download  ฉันคือใคร

View Download  การรู้จักตนเองและเพื่อน
View Download  หุ่น

View Download  ระเบียบวินัยที่นักเรียนพึงปฏิบัติ

View Download แบบสอบถามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

View Download  โลกกว้างทางการศึกษา

View Download  การรักษาสิ่งแวดล้อมและสาธารณสมบัติของโรงเรียน


View Download  สังคนในโรงเรียน ตอน สร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น


View Download  รู้จักหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน


View Download  โลกกว้างทางการศึกษา


View Download  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา


View Download  การรักษาสิ่งแวดล้อมและสาธารณสมบัติ


View Download เทคนิคการอ่าน-การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ

View Download  การเตรียมตัวสอบ


View Download  การรู้จักตนเองและเพื่อน

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ระดับประถมศึกษา

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ระดับประถมศึกษา

tplanp1.docx           แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ป.1

tplanp2.docx          แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ป.2

tplanp3.docx          แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ป.3

tplanp4.docx          แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ป.4

tplanp41.docx        แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ป.4-1

tplanp5.docx          แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ป.5

tplanp61.docx        แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ป.6-1

tplanp62.docx       แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ป.6-2

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ ป.1-ม.6
โหลดได้ที่นี่ แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ

ที่มา http://www.hongpakkroo.com

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *