ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว512 เรื่อง ให้รายงานข้อมูลการจ้างพนักงานราชการ ปี พ.ศ. 2562 และชะลอการสรรหาพนักงานราชการรายใหม่

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว512 เรื่อง ให้รายงานข้อมูลการจ้างพนักงานราชการ ปี พ.ศ. 2562 และชะลอการสรรหาพนักงานราชการรายใหม่

 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

หนังสือแจ้งเขต 04006/ว512
แบบรายงาน

ที่มา สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28 มกราคม 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *