ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3138 รายงานผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3138 รายงานผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่มา : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *