ด่วนที่ สุดที่ ศธ 04009/4044 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เรื่องคู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2562

เอกสารแนบ1. ไฟล์ที่ 1 [‘ ขนาดไฟล์ 241.83 KB ‘]
2. ไฟล์ที่ 2 [‘ ขนาดไฟล์ 4.16 MB ‘]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *