ด่วนๆ ข่าวดี…สทศ. ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561 ก่อนกำหนด!!

ด่วนๆ ข่าวดี…สทศ. ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561 ก่อนกำหนด!!
นักเรียนสามารถเข้าไปดูผลคะแนนและปริ้นท์ใบรายงานผลคะแนนรายบุคคลได้ที่ลิ้งค์

http://www.newonetresult.niets.or.th/IndividualWeb/Notice/FrEnquireStudentGraphScore.aspx

 

ประกาศผลรายโรงเรียน
http://www.newonetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Login.aspx

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *