ด่วน! สพฐ.และ มสด. เปิดให้ตรวจสอบผลคะแนน ภาค ก ภาค ข ต้องให้ จนท. เปิดให้

สพฐ.และ มสด.
เปิดให้ตรวจสอบผลคะแนน ภาค ก ภาค ข
ต้องให้ จนท.ศธจ.เปิดให้
เริ่ม 11 กันยายน 2561


ส่งซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าถึงต้วเองพร้อมบันทึกขอและสำเนาบัตรผู้สอบดีที่สุด

ขอบพระคุณที่มา

สมศักดิ์ ตั้งกลชาญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *