ตัวอย่าง หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง 2562 โรงเรียนวัดดอนทราย สพป.ราชบุรี 2

ตัวอย่าง หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง 2562 โรงเรียนวัดดอนทราย สพป.ราชบุรี 2  เป็นหลักสูตรที่โรงเรียนได้ทำการปรับปรุงและได้เผยแพร่เพื่อเป็นตัวอย่างในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาในปีการศึกษา 2562 นี้ เครดิต คุณครูวรวิทย์ จันสา เพื่อนำมาเผยแพร่ เผื่อโรงเรียนใดต้องการแนวทางไปประยุกต์ใช้  น่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนครูและโรงเรียนต่างๆ

ลิ้งก์ดาวน์โหลด  : หลักสูตรสถานศึกษา 2562

ที่มา : รักครู.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *