‘บุญรักษ์’ เล็งใช้เงิน 1,700 ล.จ้างครูธุรการเพิ่มอีก 1.6 หมื่นคน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ตนมอบหมายให้ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) และสำนักนโยบายและแผน วางแผนและหารือร่วมกันเรื่องการจัดจ้างครูธุรการ ขณะนี้ สพฐ.มีครูธุรการ 15,000 คน จ้างในอัตรา 15,000 บาทต่อเดือน เป็นค่าจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติจ่ายเงินเดือนครูธุรการที่จบปริญญาตรี แต่ส่วนที่ต้องจัดจ้างครูธุรการใหม่เป็นงบประมาณที่

สพฐ.ต้องบริหารจัดการเอง ทั้งนี้ หากต้องการให้ครูธุรการมีครบทุกโรงเรียนต้องจ้างเพิ่มอีก 16,000 คน เบื้องต้นแนวทางการจ้างครูชุดใหม่ ใช้เป็นการจ้างเหมาบริหาร และจ้างผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในอัตราเงินเดือน 9,000 บาท คิดเป็นเงินดำเนินการจัดจ้างประมาณ 1,700 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างจัดสรรรูปแบบการทำงานของครูที่เงินเดือนต่างกัน จะแบ่งการทำงานอย่างไร

“ได้เร่งรัดให้ สพร.และสำนักนโยบายและแผน จัดสรรรูปแบบการทำงาน และวางแผนงบให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ อย่างไรก็ตาม การจ้างครูธุรการทั้งหมดต้องมีเป้าหมายเดียวกัน คือลดภาระงานครูให้ครูมีเวลาสอนมากขึ้น” นพ.ธีระเกียรติ กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก มติชนออนไลน์ วันที่ 12 กันยายน 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *