ผลวิจัยชี้พฤติกรรม “เด็กดื้อ” ฝังลึกในดีเอ็นเอ

 

ผลวิจัยชี้พฤติกรรม เด็กดื้อ ฝังลึกในดีเอ็นเอ

เชื่อกันว่าเด็กจะดื้อหรือไม่ดื้อก็เพราะสิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดู แต่งานวิจับชิ้นใหม่ชี้ว่าเด็กอาจจะดื้อมาตั้งแต่กำเนิดเหตุเพราะดีเอ็นเอ

 

เดลิเมล์ – นักวิจัยระบุเด็กก้าวร้าว ชอบสร้างปัญหา เพราะเกิดมาเป็นแบบนั้น หรือกล่าวในเชิงวิทยาศาสตร์ได้ว่า พฤติกรรมที่เป็นปัญหาฝังติดมากับดีเอ็นเอของเด็ก

ก่อนหน้านี้ คนส่วนใหญ่เชื่อว่า สภาพแวดล้อมเป็นตัวบ่งชี้พฤติกรรมของเด็ก แต่งานศึกษาล่าสุดกลับสรุปในทางตรงข้ามว่า เด็กดื้อไม่สามารถลอกเลียน พฤติกรรมดีๆ ซึ่งได้รับการอบรมสั่งสอนจากที่บ้านได้ แต่ทว่า ลักษณะต่างๆ เช่น เกเร ชอบโกหก หรือชอบทะเลาะวิวาท สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรม

ในงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย สหรัฐฯ ระบุว่าเด็กบางคนอาจมีพฤติกรรมเลวร้าย ไม่ว่าที่บ้านจะเลี้ยงดูอย่างรักใคร่และใส่ใจเพียงใดก็ตาม

นักวิจัยศึกษาโดยการเปรียบเทียบฝาแฝดแท้ที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกัน และฝาแฝดเทียมที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันเพียงครึ่งเดียว เมื่อเปรียบเทียบระหว่างฝาแฝดกับลูกๆ ของพวกเขา จะพบว่ามีการถ่ายทอดยีนบางส่วนไปยังลูกๆ ขณะที่บางส่วนไม่ได้ถูกถ่ายทอดไปด้วย

ผลศึกษาชี้ว่า แนวโน้มพฤติกรรมสามารถถ่ายทอดในลักษณะเดียวกับสีตาและสีผม

รายงานฉบับนี้เป็นการขยายผลจากงานศึกษาของทีมนักวิจัยชุดเดียวกันเมื่อปี 2004 ที่นำโดยเดบรา โฟลีย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านพันธุกรรมมนุษย์ ซึ่งสรุปว่าการถูกปฏิบัติอย่างเลวร้าย ประกอบกับยีนบางตัว อาจส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมต่อต้านสังคมเมื่อโตขึ้น

ในการศึกษาเมื่อ 3 ปีที่แล้ว นักวิจัยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเพศชาย 514 คน อายุระหว่าง 8-17 ปี โดยพิจารณาสภาพแวดล้อมที่บ้าน และองค์ประกอบทางดีเอ็นเอ ซึ่งนักวิจัยพบยีน monoamine oxidase A ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมต่อต้านสังคม

ยีนดังกล่าวมีผลอย่างมากกับพฤติกรรมของเด็ก กล่าวคือ หากยีนตัวนี้อ่อนแอ และเด็กถูกล่วงละเมิดหรือถูกปลูกฝังให้ต่อต้านสังคม มีความเป็นไปได้มากที่เด็กคนนั้นจะแสดงลักษณะนิสัยดังกล่าวออกมา แต่ถ้ายีนตัวนี้แข็งแรง เด็กจะมีแนวโน้มน้อยลงที่จะแสดงพฤติกรรมขวางโลก ไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเป็นอย่างไรก็ตาม

นักวิจัยยังศึกษาเด็กที่ถูกขอไปเลี้ยง และได้ผลเหมือนเดิมว่าสภาพแวดล้อมบวกกับยีนบางตัว เป็นตัวกำหนดรูปแบบพฤติกรรมของเด็ก

นอกจากนั้น ในงานวิจัยก่อนหน้านี้ นักวิจัยจากสถาบันสุขภาพในวอชิงตันระบุว่า ยีนอย่างน้อย 4 ตัวสามารถโน้มนำสู่การก่ออาชญากรรม และในอนาคต พ่อแม่อาจมีสิทธิ์ที่จะรับรู้ว่า ทารกในครรภ์มียีนเหล่านั้นหรือไม่ รวมถึงมีสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไปกับข้อมูลที่ได้รับ

ผลวิจัยชี้พฤติกรรม เด็กดื้อ ฝังลึกในดีเอ็นเอ
ยุคแห่งความเจริญของเทคโนโลยีชีวภาพ ดีเอ็นเอกำลังกลายเป็นตัวกำหนดสิ่งมีชีวิตแทบทุกอย่าง

ที่มา : http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9500000016276

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *