“ผอ.” ตำแหน่งกับการได้มาที่น่าเป็นห่วง

เป็นอีกส่วนอีกหนึ่งปัญหาที่น่าเป็นห่วงของการศึกษาไทยก็คือ การได้มาของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ต้องกลับมาทบทวน และแก้ไข

“การได้มาล้วนแล้วแต่ได้มาจากการสอบ และข้อสอบส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของระเบียบราชการแทบทั้งนั้น ทำให้ส่งผลต่อการบริหารการศึกษาที่เน้นการสั่ง การใช้อำนาจ แทนที่จะให้ความสำคัญกับงานวิชาการ นอจากนั้นยังเข้ามาจัดการเรื่องการก่อสร้างเสียเป็นส่วนใหญ่ มีผอ.น้อยคนนักที่สนใจเรื่องวิชาการ(งานสอนของครู)

เช่นเดียวกับตัวครูผู้สอน ไม่ใช่ให้ครอบงำโดยครูที่ผ่านกระบวนการผลิตครูเท่านั้น ส่วนตัวมองว่าเรื่องมาตรฐานวิชาชีพครู ใบประกอบวิชาชีพครูจะต้องสังคายนากันครั้งใหญ่” ก่อนจะทิ้งท้ายว่า “เด็กไทยไม่โง่ครับ นอกจากครูไปสอนให้เด็กโง่ ส่วนระบบครู ผมมองว่าก็ยังดีอยู่นะ มีจำนวนมากเลยที่ยังดีอยู่ ที่ไม่ดีก็คือผู้กำหนดนโยบายการศึกษา และการได้มาของครูใหญ่ที่ผมมองว่าเป็นปัญหาใหญ่ในตอนนี้”

ส่วนหนึ่งของบทความเรื่อง

ใครอยู่เบื้องหลังความเหวอะหวะซ้ำซากของการศึกษาไทย

 

 

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *