ผอ.โรงเรียนไอเดียเด็ด นำแท็งก์น้ำเก่าดัดแปลงเป็นห้องน้ำ !!!

ผู้อำนวยการโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี  ไอเดียเด็ดนำแท็งก์น้ำเก่าดัดแปลงเป็นห้องน้ำ-ห้องส้วม

ถังน้ำหรือแท็งก์น้ำประจำโรงเรียนซึ่งเป็นคอนกรีตสีฟ้า-ขาว สีสันสดใส  ตั้งเรียงกันอยู่ข้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านดู่ ตำบลบ้านขาว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทางทิศตะวันออก 3 ถัง และหลังอาคารเรียน 3 ถัง หากมองผิวเผินผ่านไปก็จะคิดว่าเป็นแท็งก์น้ำธรรมดา แต่เมื่อดูให้ดีก็พบว่าแท็งก์น้ำได้ถูกก่อสร้างดัดแปลงเป็นห้องส้วม ทาสีขาวฟ้าสดใส ภายในห้องน้ำปูกระเบื้อง มีชักโครก ติดอ่างล้างมือและกระจก พัดลมดูดอากาศ สะอาดและสวยงาม โดยแบ่งเป็นห้องส้วมนักเรียนหญิง นักเรียนชาย และของครู ส่วนแท็งก์น้ำหลังโรงเรียนได้สร้างเป็นห้องส้วมครู 1 ห้อง ตกแต่งด้วยเศษกระเบื้องสีสันสวยงาม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่เปิดเผยว่า ถังน้ำหรือแท็งก์น้ำโรงเรียนแบบ ฝ. 33  มีจำนวน 6 ถัง แต่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ เพราะชำรุดพื้นแท็งก์น้ำรั่ว ผู้บริหารคนเก่าได้เสนอให้ทุบทิ้ง ต่อมาเมื่อตนเองเข้ามาเป็นผู้บริหาร จึงได้คิดรีไซเคิลแท็งก์น้ำดังกล่าว เป็นห้องส้วม เพราะห้องน้ำห้องส้วมในโรงเรียนมีไม่เพียงพอ

โดยใช้เวลาก่อสร้าง 1 เดือน งบประมาณห้องละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท เป็นการประหยัดงบประมาณ และยังทำให้โรงเรียนมีห้องน้ำห้องส้วมสวยงาม แปลกตากับผู้ที่มาเยี่ยมเยือนอีกด้วย

ขอบพระคุณเจ้าของภาพประกอบและที่มาจาก http://www.mediastudio.co.th

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *