ฝากถึงข้าราชการ : ข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่ “จะอ้างว่าไม่รู้กฎหมาย-ละเลยการปฏิบัติหน้าที่” ไม่ได้!!

การเป็นข้าราชการ ก็เสมือนเป็นนักกฎหมายไปในตัว เพราะตั้งแต่บรรจุแต่งตั้งเข้ามา ก็แต่งตั้งตามกฎหมาย มีอำนาจหน้าที่ ก็ตามกฎหมายบัญญัติ ให้ได้รับเงินเดือนก็ตามกฎหมายกำหนด หากจะอ้างว่า “ไม่รู้…ไม่เคยทำ…ทำไม่เป็น…ฯลฯ” ย่อมเอามาเป็นข้ออ้างไม่ได้ ดังนั้น ผู้มีอำนาจหน้าที่ ถ้าไม่รู้ ก็ต้องขวนขวายศึกษาให้รู้ งานในหน้าที่ต้องเชี่ยวชาญ ให้คุ้มกับเงินภาษีประชาชนที่เขาจ่ายให้เราทำงาน

ฝากให้กับข้าราชการหรือท่านผู้มีอำนาจหน้าที่ใด ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดทุกท่านนะครับ

มติ ครม เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2497
สำเนาหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว. 89/2497 ลว. 1 เม.ย. 2497
https://www.mediafire.com/view/ffqa9eugllasf63/IMG_20180310_103045_740.jpg

ขอบพระคุณบทความและภาพประกอบจาก  http://www.thailocalmeet.com

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *