ภาพประทับใจ นักเรียนพร้อมใจกันเดินทางไหว้ครูเกษียณ

นักเรียนรวมตัวกันเพื่อไปไหว้ครูที่เกษียณอายุราชการไปแล้วในวันไหว้ครู ในมือของนักเรียนนั้นมีแค่พวงมาลัยกับนมที่รวบรวมเงินกันซื้อ เพื่อนำมาไหว้ครูที่ตนรัก ครูที่ดีคือครูที่มอบวิชาความรู้ที่ถูกต้องของตนให้กับศิษย์ ไม่ใช่ยัดเยียดความชอบส่วนตัวเพื่อให้ศิษย์ทำตามในสิ่งที่ครูชอบ แม้สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ผิด จะเลือกสอนศิษย์ทำในสิ่งที่ถูกต้อง

หรือจะสอนให้ศิษย์ทำให้ถูกใจครู ครูดีศิษย์ก็รักด้วยใจอยากเป็นภาพจำแบบไหนให้ศิษย์ อยากให้ศิษย์พูดถึงแบบไหนหลังเกษียนครูเลือกได้ เป็นครูจงยัดเยียดความรู้ไม่ใช่ยัดเยียดความชอบส่วนตัวเพื่อให้ศิษย์ชอบตาม ภาพนี้จะมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากความรัก ความเคารพ และความระลึกถึงที่ลูกศิษย์มีต่อครูท่านนี้อิ่มเอมใจเหลือเกินภาพจำที่งดงามของครูและศิษย์

ขอบพระคุณที่มา
Nu Phitsanu Thongngam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *