ภาษาไทยทั้ง 4 ภาค เหนือ ใต้ กลาง อีสาน เขาพูดยังไงกันบ้าง? นี่ความรู้ชัดๆ

 หมวดผัก

ไทยมาตรฐาน                               ภาคใต้                             ภาคเหนือ                                 ภาคอิสาน
1.  กระเทียม                                        หัวเทียม                               หอมขาว , หอมเตียม                       กระเทียม
2.  หัวหอม                                           หัวหอม                                หอมแดง                                        ผักบัว
3.  ตำลึง                                             ตำลึง                                   ผักแคบ                                         ตำลิง
4.  สะหระแหน่                                      แส้แหน                                หอมด่วน                                       กินเทียน
5.  มะเขือยาว                                       ลูกเขือยาว                            มะเขือม้า                                  บักเขือยาว
6.  มะเขือเปราะ                                    ลูกเขือเปราะ                          มะเขือผ่อย                                   บักเขือผ่อย
7.  บวบงู                                              บวบงู                                    บะนอยงู                                      โงเง้ว
8.  พริกสด                                            ดีปลี                                     พริกหนุ่ม                                      พริกดิบ
9.  พริกขี้หนู                                          พริก                                      พริกแด้                                        พริกขี้หนู
10  ใบเตย                                              ใบเตย                                   หวานข้าวใหม่                              ใบเตย
11.  บัวบก                                              ผักแว่น                                  ผักหนอก                                     บัวบก
12.  ผักกระเฉด                                       ผักฉีด                                   ผักหนองน้ำ                                  ผักกะเฉดน้ำ
13.  ตะไคร้                                             ไคร                                      จั๊กไค                                           หัวกิงไค
14.  ชะอม                                               ยอดอม                                  ผักหละ                                        ผักขา
15.  เห็ดโคน                                           เห็ดจูน                                  เห็ดคน                                        เห็ดปลวก
16.  เพกา                                                เพกา                                    บะริดไม้                                       ลิ้นฟ้า
17.  มะรุม                                                ต้นรุม                                    ค้อนก้อม                                      อีฮุม

 

หมวดผลไม้

ไทยมาตรฐาน                               ภาคใต้                             ภาคเหนือ                                 ภาคอิสาน

1.  พุทรา                                            พุทรา                                    บะตัน                                          บักทัน
2.  มะละกอ                                         ลอกอ                                    บะก้วยเต๊ด                                   บักหุ่ง
3.  น้อยหน่า                                        น้อยหน่า                                บะน้อแน้                                      บักเขียบ
4.  ลูกหว้า                                           ลูกหว้า                                  บักเกี๋ยง                                       บักหว้า
5.  กะท้อน                                           ลูกต้อน                                 บะตื๋น , บะต้อง                              บักต้อง
6.  ฟักทอง                                           ขี้พร้า                                    บะฟักแก้ว                                     บักอึ๊
7.  ชมภู่                                               น้ำดอกไม้                              บะจุมปู                                          ชมภู่
8.  ฝรั่ง                                                ลูกชมภู่                                  บะก้วย , บะก้วยก่า                         บักสีดา
9.  มะปราง                                           ลูกปราง                                 บะฝาง                                          บักปาง
10. มะพร้าว                                           ลูกพร้าว                                 บะป้าว                                          บักพ่าว
11. แตงโม                                             แตงโม                                   บะเต้า                                          บักโม
12. ลูกยอ                                              ลูกยอ                                     บะต๋าเสือ                                      บักยอ
13. แตงไทย                                          แตงไทย                                 บะแต๋งลาย                                    แตงจิง

หมวดสัตว์ต่างๆ

ไทยมาตรฐาน                               ภาคใต้                             ภาคเหนือ                                 ภาคอิสาน

1. นกพิราบ                                        นกพิราบ                                    นกก๋าแก๋                                   นกพิราบ
2. ผีเสื้อ                                             แมงบี้                                        ก่ำเบ้อ                                      แมงคำเบี้ย
3. ค้างคาว                                         ค้างคาว                                     บึ่ง                                           อีเกีย
4. จิ้งจก                                             จิ้งจก                                        จั๊กกิ้ม                                        ขี้เกี้ยม
5. ตุ๊กแก                                             ตุ๊กแก                                       ต๊กโต                                        กั๊บแก้
6. กิ้งก่า                                              ผึ้งกา                                       จั๊กก่า                                         กะปอม
7. แมงป่องช้าง                                    แมงป่อง                                   แมงเวา                                      แมงเงา
8. ตัวด้วง                                            แมงฉูฉี                                     กว่าง                                         แมงคาม
9. แมงกะชอน                                      แมงกะชอน                                แมงจอน                                    แมงจีซอน
10. พังพอน                                          พังพอน                                     จ่อน                                          จอนพอน
11. เลียงผา                                          โคธำ                                         เยือง                                         เลียงผา
12. หมาบ้า                                           หมาบ้า                                      หมาว้อ                                       หมาว้อ

หมวดสัตว์ต่างๆ

ไทยมาตรฐาน                               ภาคใต้                             ภาคเหนือ                                 ภาคอิสาน

1.  ปลาสวาย                                ปลาหวาย                              ปลาเต๊าะ                                  ปลาสวาย
2.  ปลาหมอ                                  ปลาหมอ                               ปลาสะเด็ด                               ปลาเข็ง
3.  ปลากระดี่                                 ปลาเด                                  ปลาสะลาก                               ปลากิเดิด
4.  ปลาไหล                                  ปลาไหล                                ปลาเหยี่ยน                               เอี่ยน
5.  ปลาช่อน                                  ปลาช่อน                                ปลาหลิม                                  ปลาข่อ
6.  ลูกอ๊อด                                     ลูกลวก                                  อีฮวก                                       ฮวก
7.  ตัวอ่อนแมงปอ                           หนอนแมงบี้                            อีเน้วอุ่มหน้า                             แมงละงำ
8.  แมงปอ                                      แมงบี้                                    อีบี้                                          แมงค่ำโซ่
9.  คางคก                                      ค้างคก                                  คางคาก                                   ขี้คันคาก
10.  ตะไคร่น้ำ                                   ไครน้ำ                                   ขี้ไคคู่                                      ขี้กะหลึน

หมวดอื่นๆ 1

ไทยมาตรฐาน                               ภาคใต้                             ภาคเหนือ                                 ภาคอิสาน
1.   ขนมจีน                                 หนุมจีน                                  ข้าวหนมเส้น                       ข้าวปุ้น
2.   ข้าวต้มมัด                              เหนียวห่อกล้วย                       ข้าวต้มกะทิ                          ข้าวต้มโค่น
3.   แก้วน้ำ                                  แก้วน้ำ                                  แก้ว , ก๊อก , ก๊อกจอก            ข้าวเกรียบ
4.   ช้อน                                     ช้อน                                     จ้อน                                  บ่วง
5.   กาละมังซักผ้า                         โคมซักผ้า                              เปลซักผ้า                           กาละมัง
6.   กระต่ายขูดมะพร้าว                   เหล็กขูด                               แมว                                    กระต่าย
7.   ถังน้ำ                                     ทั้ง                                       น้ำคุ                                    คุ
8.   ตะกล้า                                    ตะกล้า                                  ซ้า                                     กะต่า
9.   กบไสไม้                                  กบรุนไม้                               เต่า                                     กบไสไม้

หมวดอื่นๆ 2

ไทยมาตรฐาน                               ภาคใต้                             ภาคเหนือ                                 ภาคอิสาน

1.  กระท่อม                               ขะหนำ                                   ตูบ                                       เถียงนา , ตูบ
2.  ไม้กระดาน                           ไม้ดาน                                    ไม้แป้น                                 ไม้แป้น
3.  ลานบ้าน                              หน้าได                                    กางข่วง                                เดินบาธ
4.  ยุ้งข้าว                                 เรือนข้าว                                  หลองข้าว , ทุ๊กข้าว                เล้า
5.  ขึ้นเนิน                                ขึ้นควน                                    ขึ้นหลิ่ง                                 ขึ้นมอ

หมวดผู้คน

ไทยมาตรฐาน                               ภาคใต้                             ภาคเหนือ                                 ภาคอิสาน

1. ทวด                            ทวด                            ป้อหม่อน,แม่หม่อน              พ่อใหญ่,แม่ใหญ่
2. ผู้ใหญ่บ้าน                           ผู้ใหญ่บ้าน              ป้อหลวง,แก่บ้าน                           พ่อใหญ่บ้าน
3. เด็กทารก                            เด็กแดง                            น้องแอ                                         เด็กน้อย
4. เปรต                            เปรต                            ผีเผด                                         ผีเผด
5. ผีกระสือ,กระหัง              ผีกระสือกระหัง              ผีสือ,ผีโพง                            ผีกระสือ
6. ทิด(สึกจากพระ)              หลวง                            หนาน                                         ทิด

หมวดผู้คน

ไทยมาตรฐาน                               ภาคใต้                             ภาคเหนือ                                 ภาคอิสาน

1. ปืนลูกซอง                                ปืนลูกซอง                        ปืนเบอ                                 ปืนลูกซอง
2. หนังสติ๊ก                                  ปางติ๊ก                              ก๋ง                                       หนังสติ๊ก
3. ร่ม                                            ร่ม                                   จ้อง                                      ห่ม
4. รองเท้า                                     เกือก                                เกิบ , เกือก                           เกิบ
5. กางเ้กง                                     กางเกง                             เตี่ยว                                    กางเกง
6. เข็มขัด                                     สายเอว                             สายฮ้าง                                เข็มขัด
7. ที่นอนฟูก                                  ที่นอน                               สะลี                                     เสื่อ
8. ผ้าม่าน                                      ผ้าม่าน                              ผ้ากั๊ง                                   ผ้ากั๊ง
9. ข้าวเบา                                     ข้าวเบา                             ข้างดอ                                 ข้าวดอ
10. ฟางข้าว                                    ฟางข้าว                            เฟือง                                    เฝียง
11. กะลา                                        พรกพ่าว                            กะโล่ง                                  กะโป๋
12. คิดถึง                                       คิดถึง                                กึ๊ดเติงหา                              คิดฮอด
13. อิจฉา                                        อิจฉา                                ขอย                                     อิจฉา
14. กลับบ้าน                                   หลบบ้าน                           ปิ๊กบ้าน                                 เมียบ้าน
15. ลึกมาก                                      ลึกมาก                              เลิ๊กจิววิว                               เลิ๊ก
16. อร่อยมาก                                   ร่อยอย่างแรง                     ลำขนาด                                แซบหลาย
17. หลากหลาย                                กะลุยไป                            ซับป๊ะ                                   หลายคัก
18. เยอะแยะ                                    กะลุยเหม็ด                         เป่อเลอะ                               ล้ายหลาย
19. ค้นหา                                        ค้นหา                                เซาะหา                                 ซอกหา
20. นิ่ง                                            อยุ่เฉย                                หนิม                                     อยู่ซือซือ
21. ส่องกระจก                                 แลจก                                 เบิ่งกระจก                              แยงแว่น
22. เรียนไม่รู้เรื่อง                              เรียนไม่รุ้เรื่อง                      ผะหยาปึ๊ก                              ปึก
23. โง่                                              โม่                                     ง่าว                                      โง่
24. อะไร                                           ไอ่ไร                                 อะหยัง                                   อิหยัง
25. อะไรกันนักกันหนา                 –                                    อะหยังปะล้ำ้ปะเหลือ                คักกะด้อกะเดี้ย
26. ไม่อยากจะพูด                      ไม่อยากแหล่ง                    ค้านปาก                                บ่ออยากสิเว้า
27.  ประเดิม                                   ลองแลกอน                      ลองหมาน                               แฮกหมาน
28. เด็กมันดื้อ                                เด็กมันด้น                         ละอ่อนมันลึ๊ก                          เด็กน้อยขี้ดื้อ
29. ปู้ ย่า ตา ยาย                   ปู่ ย่า พ่อเฒ่า แม่เฒ่า         ป้ออุ๊ย แม่อุ๊ย                             พ่อใหญ่ แม่ใหญ่
30 . เกะกะ                                         เกะกะ                               เกิ๊ก , เติ๊ก                                 เคียง
31 . หวยใต้ดิน                                   เบอร์                                 แซ                                          เลข
32.  พระจันทร์                                    ดวงจันทร์ , เดือน               เดือน                                       อีเกิ้ง
33.  ขี้โคลน                                       หลุด                                 ขี้เป๊อะ                                      ขี้ตม

ขอบพระคุณที่มา https://pantip.com/

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *