รมว.ศธ. คนใหม่พร้อมขับเคลื่อนกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวานนี้ ผม(รมว.ศธ.
ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ )และครอบครัวได้รับพระมหากรุณาธิคุณ เป็นมงคลสูงสุดในชีวิต ในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่ได้รับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

ผมขอขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่กรุณาทูลเกล้าเสนอชื่อผม ให้ดูแลกระทรวงศึกษาธิการ ผมจะทำหน้าที่ที่ท่านนายกฯ ให้ความไว้วางใจ อย่างสุดความสามารถ ใช้ประสบการณ์ที่มีเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของ
กระทรวงศึกษา ให้มีความก้าวหน้าและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาและการเรียนรู้ในโลกที่กำลังโดนเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว

ผมทำคนเดียวไม่ได้ครับ หากขาดความร่วมมือร่วมใจ ไม่ว่าจะจากเจ้าหน้าที่กระทรวงทุกท่าน คุณครูทุกคน เด็ก นักเรียน รวมถึงผู้ปกครอง และทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาของบ้านเราครับ

ผมอยากขอเชิญให้ทุกคน 
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันครับ 
มาร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ยังคงมีอยู่ในระบบการศึกษา มาร่วมกันสร้างและพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ทำให้เด็กนักเรียน ลูกหลานของพวกเราทุกคน สามารถเติบโตมีศักยภาพและเป็นกำลังหลักของประเทศ

ผมจะรีบดำเนินการรับฟังข้อมูลทุกด้านไม่ว่าแผนงาน แนวทางการพัฒนาการศึกษา และปัญหาที่ยังคงมีอยู่ในกระทรวงฯ และระบบการศึกษา

หลังจากผมวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด 
ผมจะมานำเสนอและแบ่งปันต่อทุกท่านครับ

มาร่วมทำงานด้วยกันกับผมนะครับ 
เราจะเดินหน้าไปด้วยกันครับ

ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
11 กรกฎาคม 2562
Nataphol Teepsuwan – ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *