รวมด่านที่ 1-15 ด่านกิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมนันทนาการ เข้าค่ายลูกเสือ!!!

ด่านที่ 1″กู้ระเบิด”

สามารถนำไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนได้ อุปกรณ์ 1.เชือกฟาง 2.ยางเส้นใหญ่หลายๆเส้น 3.ขวดน้ำ วิธีที่ น้ำเชือกฟางมาตัดให้ยาวพอประมาณ 6 เส้น แล้วมัดไว้กับยางรัดโดยรอบ วิธีเล่น ตามภาพ

ด่านที่ 2″ปล่องไฟ”

ด่านที่ 3 “รถถัง”

ด่านที่ 4 “คอมมานโดเดี่ยว”

ด่านที่ 5 “คอมมานโดคู่

ด่านที่ 6″โตงเตง”

ด่านที่ 7 “พรางตัว”

ด่านที่ 8 “โบว์ลิ่ง”

ด่านที่ 9 “สังเกตุและจดจำ”

ด่านที่ 10 “ข้ามสารพิษ”

ด่านที่ 11 “สะกีบก”

ด่านที่ 12 “กุลาดำ”


ด่านที่ 13 “กระเช้าสีดา”

ด่านที่ 14 “สัญญาณเตือนภัย”

ด่านที่ 15 “แอร์สไลด์เดอร์”

Related posts:

1 thought on “รวมด่านที่ 1-15 ด่านกิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมนันทนาการ เข้าค่ายลูกเสือ!!!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *