รวมไว้ให้แล้วโหลดเลยแก้ไขได้!!! “การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน (รวมทุกตอน)”

ขอบพระคุณที่มาจาก

ภูวนัย พรหมอินทร์ 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

ตามคำเรียกร้องของหลาย ๆ ท่าน ที่ขอให้ผมลงรวมกันทุกตอนอีกครั้ง ผมจึงรวบรวมเรื่องที่ผมเขียนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ทุกตอนเอาไว้ รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการประกันคุณภาพภายในไว้ครบถ้วน ท่านสามารถเปิดดูได้จากลิงค์ที่ลงไว้ให้นี้ ซึ่งจะมีครบทุกเรื่อง
สำหรับท่านที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ถ้าต้องการนำที่ผมเขียนเอาไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนของท่าน ก็สามารถโหลดเอาไปใช้ได้เลย 


เอกสารหลักเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพภายในมี ๓ อย่าง คือ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี และรายงานการประเมินตนเอง ทั้ง ๓ อย่างนี้จะต้องมีความสอดคล้องกัน ท่านก็ต้องเอกสารทั้ง ๓ อย่างนี้ ไปด้วยกัน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทำครั้งเดียวแล้วใช้ได้ ๓ ปี
แผนปฏิบัติการประจำปีทำทุกปี ในต้นปีการศึกษา


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เป็นการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี ทำทุกปี ตอนสิ้นปีการศึกษา
ไฟล์ที่ผมเอามาลงนี้ เป็นไฟล์เวริด สามารถแก้ไขได้ แต่เมื่อเอาลงในกลูเกิ้ลไดฟ์แล้ว จะเป็นไฟล์ที่แก้ไขไม่ได้ มีหลายท่านขอไฟล์ที่แก้ไขได้มาที่ผมโดยให้อีเมล์ไปให้ ก็ต้องขอร้องกันว่าผมคงไม่มีเวลาทำตรงนั้นได้ ถ้าท่านต้องการไฟล์ที่แก้ไขได้ ก็สามารถสั่งซื้อที่ผมได้ เฟซบุ๊ค

ภูวนัย พรหมอินทร์  โดยผมจะใส่ลงในแผ่นซีดี แล้วส่งไปให้ท่าน ในราคาแผ่นละ 200 บาท รวมค่าส่ง EMS อีก 40 บาท ท่านก็จะประหยัดเวลาในการพิมพ์ไปได้มาก เพราะถ้าไปพิมพ์เองก็ประมาณ 200-300 หน้า ผมเองใช้เวลาเป็นเดือน ๆ หลายเดือนกว่าจะพิมพ์เสร็จพิมพ์เสร็จยังต้องเสียเวลาในการตกแต่งไฟล์ให้สวยงามอีก
แต่ถ้าท่านจะศึกษาดู ก็สามารถดูได้จากลิงค์ข้างล่างนี้ ข้อมูลในแผ่น ก็จะมีตามลิงค์นี้ทั้งหมด

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน (รวมทุกตอน)
https://drive.google.com/open…

เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล
https://drive.google.com/open…

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
https://drive.google.com/open…

แผนปฏิบัติการประจำปี
https://drive.google.com/open…

รายงานการประเมินตนเอง
https://drive.google.com/open…

ตารางความสอดคล้อง ระหว่างมาตรฐานต่าง ๆ
https://drive.google.com/open…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *