รวมไว้ให้แล้ว 14 ไฟล์ เกี่ยวกับแนวทางและเอกสารแก้ไขได้การประเมินประกันคุณภาพแนวใหม่

รวมเอกสารแฟ้มมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา (ปรับใหม่ล่าสุด)

1. กฎกระทรวงการประกันฯ (20 ก.พ. 61)

2. ประกาศ กศธ.( 6 ส.ค. 61)

3. แนวทางการประเมิน สพฐ. (6 ส.ค. 61)

4. ประกาศ สพฐ.(16 ส.ค. 61)

5. แนวทางการประเมิน(เล่มสีน้ำเงิน)

6ประชารัฐ ขั้นพื้นฐาน SAR 61

7ประชารัฐ ปฐมวัย SAR 61

8ปฐมวัย SAR 61

9ขั้นพื้นฐาน SAR 61

10ตัวอย่าง SAR ขั้นพื้นฐาน รร.กลางนาเดื่อ

11ตัวอย่าง SAR ปฐมวัย รร.กลางนาเดื่อ

12คู่มืออบรมการประกันคุณภาพสถานศึกษา นิรันดร (1)

13แนวทางการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพ(สพป.สน1)

14แนวทางการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพ(สพป.สน1)

ย้ำ…ห้ามปูพรหมแดง ห้ามผูกผ้า ห้ามเตรียมเด็กต้อนรับ ห้ามจัดงานเลี้ยงต้อนรับกรรมการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *