รวม หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)และแผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6

หลังจากที่ท่าน ผอ. ปรินทร์ ศรีษะเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม  สพป.นครราชสีมา เขต 7 ได้เริ่มเผยแพร่ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)และแผนการจัดการเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย (หรืออนุบาล) ตั้งแต่ 27 เมษายน เป็นต้นมา จนถึงวันนี้ 5 พฤษภาคม 2562  ก็ได้ทำหลักสูตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6 เสร็จเรียบร้อย และได้กรุณาเผยแพร่ที่เว็บไซต์
รักครู.com เสมอ

หน้านี้จึงรวมหลักสูตร หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)และแผนการจัดการเรียน ทั้งหมดตั้งแต่ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาปฐมวัย – หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6

ดังนี้  สามารถคลิกแต่ละหัวข้อเพื่อเข้าไปโหลดได้เลยนะครับ
1. ตัวอย่าง หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และแผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา2562 โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
2. หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ ป.1-3 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
3. หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ ป.4  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
4. หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)และแผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562
5. หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)และแผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
6. หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)และแผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ทุกหลักสูตรที่เผยแพร่ที่ รักครู.com จะเป็นไฟล์ PDF ถ้าโรงเรียนใดหรือคุณครูท่านใดอยากได้ไฟล์ Word สามารถเข้าไปโหลดที่เฟซบุ๊คท่าน ผอ.ปรินทร์ ศรีษะเนตร ได้ที่ ลิ้งนี้ครับ

โหลดไฟล์หลักสูตรทุจริตศึกษาชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *