รีบเช็คด่วนเลย! อาการของคนป่วยเป็น(เนื้องอกในสมอง)

เนื้องอกในสมอง(Brain tumor)เนื้องอกในสมอง
เป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อยนักเมื่อเทียบกับเนื้องอกในอวัยวะอื่นๆ แต่ถ้าเป็นแล้วผู้ป่วยมักมาพบแพทย์ตอนที่มีอาการแล้ว ทำให้การรักษาจึงมักไม่ค่อยได้ผลดีนัก พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ เนื้องอกในสมองที่พบในเด็กมักเป็นเนื้องอกที่เกิดขึ้นภายในกะโหลกศีรษะ ส่วนในผู้ใหญ่อาจเป็นได้ทั้งเนื้องอกที่เกิดภายในกะโหลก หรือเป็นเนื้องอกที่แพร่กระจายมาจากที่อื่น เช่น ปอด เต้านม ไต ต่อมไทรอยด์

อาการของเนื้องอกในสมอง จะปวดศีรษะเรื้อรัง โดยมีลักษณะเฉพาะ คือ ปวดมากเวลาตื่นนอน พอสายๆ จะค่อยยังชั่ว หรืออาจปวดมากเวลาล้มตัวลงนอน ไอ จาม หรือเบ่งอุจจาระ ซึ่งอาการปวดศีรษะจะรุนแรงขึ้นทุกวัน ผู้ที่มีอาการปวดศีรษะ 100,000 คน อาจมีสาเหตุจากโรคนี้ประมาณ 10 คน

ในระยะที่ก้อนเนื้อโตขึ้น จะมีอาการอาเจียนร่วมกับอาการปวดศีรษะ ตามัวลงเรื่อยๆ เห็นภาพซ้อน หูอื้อ ตาเหล่ ตากระตุก วิงเวียน เดินเซ แขนขาชาหรืออ่อนแรง ชัก อาจจะชักทั้งตัว หรือเฉพาะส่วนของร่างกาย ความจำเสื่อม มีบุคลิกภาพเปลี่ยนไปจากเดิม รายที่เป็นเนื้องอกต่อมใต้สมองอาจมีอาการของโรคคุชชิง (เบาจืด) มีรูปร่างสูงใหญ่ผิดปกติ ถ้าเป็นในผู้หญิงอาจทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติ มีน้ำนมออกมาผิดธรรมชาติ

ถ้าสงสัยว่ามีอาการดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีอาการปวดศีรษะแรงและถี่ขึ้นทุกวัน นานเกิน 1 สัปดาห์ หรือปวดๆ หายๆ แล้วไม่ทราบสาเหตุก็ควรรีบไปพบแพทย์ อาจจะต้องมีการเอกซเรย์กะโหลกศีรษะ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง การถ่ายภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตรวจคลื่นสมอง ถ้าพบว่าเป็นเนื้องอกก็ใช้การรักษาด้วยการผ่าตัด หรือฉายรังสี ส่วนผลของการรักษาขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค การรักษาในระยะแรกนั้นจะได้ผลดีกว่า

http://www.dmh.go.th

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *