รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) O-NET ปีการศึกษา2562

เนื้อหาการสอบ (Test Blueprint) รูปแบบและจำนวนข้อสอบ
พร้อมทั้งตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT และ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563 พร้อมให้นักเรียนโหลดได้แล้วที่เว็บไซต์ สทศ. ค่ะ

GAT/PAT กดลิ้งค์นี้
https://www.niets.or.th/th/catalog/view/246

วิชาสามัญ 9 วิชา กดลิ้งค์นี้นะคะ
https://www.niets.or.th/th/catalog/view/247

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *