“ล้างแค้น” “แทนคุณ” หรือ “ทวงคืน” ทําไมถึงเกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกัน ในชาตินี้ ทำบุญหรือทำกรรมร่วมกัน

คัมภีร์กฎแห่งกรรม 3 ชาติ ได้บันทึกไว้ว่าการเป็น “สามีภรรยา ” คือมีกรรมร่วมกันมา ไม่ว่าจะกรรมดี หรือกรรมชั่ว ถ้าไม่มีกรรมร่วมกันมา ก็ไม่อาจอยู่ร่วมบ้านหลังเดียวกันได้ ส่วน “บุตรธิดา ” นั้นคือ “หนี้” ไม่ว่าจะเป็นทวงหนี้หรือชดใช้หนี้ หากไม่มีหนี้ ไม่มาเกิดเป็น พ่อ แม่ ลูกกัน!!!

สามีภรรยาที่มีกรรมดีร่วมกันมา ย่อมมีความรักใคร่กลมเกลียว มีความสมานสามัคคี หนักนิดเบาหน่อยให้อภัย ถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชรจนจนวันตาย แต่หากสามีภรรยาที่มีกรรมชั่วร่วมกันมาแต่อดีตชาติ ย่อมทะเลาะเบาะแว้งเป็นนิจ เป็นเหตุให้บ้านแตกสาแหรกขาด ไม่อาจอยู่ร่วมกันแก่เฒ่ายาวนาน

 

ส่วน “ลูก” ที่เกิดจากพ่อแม่ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด การเกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกันนั้น ล้วนเกิดมาผูกพันด้วยกฏแห่งกรรมทั้งสิ้น!!!!

 

#ลูกเกิดมาเพื่อ “ทวงคืน”

อดีตชาติปางก่อนหนหลัง พ่อแม่เป็นหนี้ไว้ ติดหนี้เงินไว้ไม่ได้ชดใช้คืน ลูกจึงเกิดมาชาตินี้เพื่อมาทวงคืน หากเป็นหนี้น้อยเกิดมาให้ดูแลปีสองปีเขาก็อาจจากไป แต่เป็นหนี้เยอะเท่าไหร่ ถึงใช้หมดเขาก็จะไปจากเรา ต่อให้เรารักลูกมากแค่ไหน ลูกที่เกิดมาเพื่อ “ทวงหนี้” จะเป็นลูกที่ไม่เอาไหน เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ ทำให้พ่อแม่ทุกข์ใจ ต่อให้พ่อแม่รักมากแค่ไหน เขาก็จะไม่สนใจ ไม่ว่าจะเลี้ยงจนเติบใหญ่ เรียนจบ เขาก็จะไม่อยู่ดูแลพ่อแม่จนแก่เฒ่า เพราะเกิดมาเพื่อทวงหนี้ หมดหนี้ก็จากไป

 

#ลูกเกิดมาเพื่อ “แทนคุณ”

เกิดมาเพื่อแทนบุญคุณให้พ่อแม่ ด้วยพระคุณที่มีต่อกันในอดีตที่ได้สั่งสมร่วมกันมา จึงเกิดมาเพื่อได้เป็นพ่อแม่ลูกกันในชาตินี้ ลูกที่เกิดมาในลักษณะนี้เรียกว่า “ลูกกตัญญู” รู้คุณของพ่อแม่ เป็นเด็กฉลาด เป็นคนดี เชื่อฟังพ่อแม่ และไม่ทำให้พ่อแม่ต้องเสียใจหรือเป็นทุกข์ช้ำใจ

 

#ลูกที่เกิดมา “ล้างแค้น”

ด้วยกรรมในอดีตที่ทำร่วมกันมา เมื่อได้เกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกันในชาตินี้ ลูกที่เติบโตขึ้นมาจะกลายเป็น “ลูกทรพี” คอยล้างผลาญ ทำให้ครอบครัวล่มจม เขาเกิดมาเพื่อล้างแค้น ดังนั้นอย่าได้ผูกเวรไว้กับเขา สิ่งที่พ่อแม่ทำได้คือการให้อภัย

#ลูกที่เกิดมา “ใช้หนี้”

เมื่ออดีตชาติก่อนหนหลัง เป็นหนี้พ่อแม่ไว้ไม่ได้ชดใช้คืน จึงเกิดมาเพื่อชดใช้คืนในชาตินี้ ต้องทำงานหาเงินเพื่อเลี้ยงดูพ่อแม่ตั้งแต่ยังเด็ก ขึ้นอยู่ที่ว่าเป็นหนี้พ่อแม่มากน้อยเพียงใด หากเป็นหนี้มากก็ต้องเหน็ดเหนื่อยเพื่อเลี้ยงดูพ่อแม่ หากเป็นหนี้พ่อแม่น้อยก็เลี้ยงดูตามอัตภาพ เพราะเกิดมาเพื่อชดใช้หนี้กรรม ลูกประเภทนี้ แม้จะเลี้ยงดูพ่อแม่ แต่ก็ทำเพื่อใช้หนี้ไม่ได้เกิดจากจิตใจที่ดีงาม จึงเลี้ยงดูพ่อแม่โดยปราศจากความเคารพและความกตัญญู ต่างจากลูกที่เกิดมาเพื่อทดแทนบุญคุณ ซึ่งเกิดมาเพื่อตั้งใจทดแทนคุณพ่อแม่อย่างดีงามทั้งกายและจิตใจ

 

การได้เกิดมาเป็นอยู่ในครอบครัวเดียวกัน ไม่ใช่แค่พ่อแม่ลูก แต่ยังรวมถึงญาติพี่น้อง คนรู้จักทั้งหลายที่เกิดมาร่วมชาติกัน ล้วนเป็นบุญกรรมแต่ชาติปางก่อน หากเข้าใจในแง่มุมนี้ ไม่ว่าลูกจะเกิดมาเป็นอย่างไร ก็สามารถแก้ไข ให้อภัยด้วยการไม่ผูกกรรมด้านดำเพิ่ม แต่ให้ผูกกรรมด้านขาวซึ่งเป็นกรรมดีไว้ หมั่นชวนลูกหลานครอบครัวกันเข้าวัด ทำบุญ และพ่อแม่ควรประพฤติตัวเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ลูกก็จะเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่ดีได้


ที่มา : www.thaijobsgov.com

และ https://www.facebook.com/rugyimyim

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *