สพฐ.ประกาศผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ป.3 ปีการศึกษา 2561 แล้ว

สพฐ.ประกาศผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ป.3 ปีการศึกษา 2561 แล้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2561 บนเว็บไซต์แล้ว

Link>> 180.180.244.56/ExamWeb/
ประกาศผล NT ป.3 ปีการศึกษา 2561 Server 1 :
>>> NT-Server (01) : 180.180.244.48
ประกาศผล NT ป.3 ปีการศึกษา 2561 Server 2 :
>>> NT-Server (02) : 180.180.244.45
ประกาศผล NT ป.3 ปีการศึกษา 2561 Server 3 :
>>> NT-Server (03) : 180.180.244.42
ประกาศผล NT ป.3 ปีการศึกษา 2561 Server 4 :
>>> NT-Server (04) : 180.180.244.43
ประกาศผล NT ป.3 ปีการศึกษา 2561 Server 5 :
>>> NT-Server (05) : 180.180.244.56

ผลสอบรายบุคคล

ที่มา : สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. และครูบ้านนอก.คอม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *