สพฐ.ร่อนหนังสือถึงโรงเรียนทั่วประเทศ ย้ำกระเป๋าหนักไม่เกินร้อยละ 20

สพฐ.ร่อนหนังสือถึงโรงเรียนทั่วประเทศ ย้ำน้ำหนักกระเป๋าเรียนไม่เกินร้อยละ 20 ของน้ำหนักเด็ก มอบครู ร่วมผู้ปกครอง เช็คน้ำหนักกระเป๋า  สืบเนื่องมาจากนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนชื่อดังของ จ.ขอนแก่น เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน ซึ่งทีมแพทย์ทำการตรวจเอ็กซเรย์พบว่ากระดูกสันหลังคด คาดว่านักเรียนแบกกระเป๋าที่มีน้ำหนักมากติดต่อกันเป็นเวลานาน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)

กระทรวงศึกษาธิการ มีมาตรการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ทั้งทางด้านสุขภาพร่างกาย และจิตใจ ซึ่งที่ผ่านมา สพฐ.ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพของเด็กโดยเฉพาะการแบกกระเป๋าของนักเรียนนั้นจะใช้เกณฑ์มาตรฐานสากลที่ทั่วโลกใช้กัน คือ นักเรียนแบกน้ำหนักกระเป๋า ร้อยละ 10-20 ของน้ำหนักตัว  “การแบกของหนักๆ เป็นเวลาติดต่อกันเป็นเวลานั้น มีผลต่อสุขภาพ ทั้งเรื่องกระดูก บ่า เอ็น ระบบประสาท ซึ่งเรื่องนี้ได้กำชับไปหลายครั้ง ให้โรงเรียนใช้มาตรฐานสากล มีการจัดตารางการเรียนการสอน เพื่อเด็กจะได้รู้ว่าแต่ละวันเรียนวิชาอะไรบ้างแล้วจัดหนังสือมาตามที่จะเรียน อย่างไรก็ตาม

เรื่องนี้โรงเรียนจะต้องสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองด้วย นอกจากนี้จะให้โรงเรียนที่มีศักยภาพจัดทำล็อกเกอร์เพื่อให้เด็กเก็บหนังสือเรียนด้วย ทั้งนี้ จะทำหนังสือถึงสถานศึกษาทุกทั่วประเทศอีกครั้ง เพื่อย้ำให้โรงเรียนทุกแห่งยึดมาตรฐานสากล พร้อมกันนี้ขอให้ครูร่วมกับผู้ปกครองช่วยสอดส่องดูแลเรื่องนี้เพื่อสุขภาพของเด็กด้วย” ดร.สุเทพ กล่าว เมื่อถามการนำ E-book มาใช้เพื่อแก้ปัญหาเด็กแบกกระหนัก

ดร.สุเทพ กล่าวว่า การใช้ E-book เข้ามาแทนหนังสือเรียนนั้นคงเป็นเรื่องในอนาคตที่ต้องค่อยเป็นค่อยไป ปัจจุบันโรงเรียนส่วนใหญ่ยังจำเป็นต้องใช้หนังสือเพราะยังไม่มีความพร้อม อย่างไรก็ตาม จะให้กรมวิชาการ ศึกษาวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียการใช้ E-book ด้วย ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:53 น. 
https://mgronline.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *