สพฐ. เชิญชมถ่ายทอดสด การรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามานับเป็นชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ

เรียน ผอ.สพป./สพม. ทุกท่านค่ะ
สพฐ. จัดประชุมการพิจารณารับรองหลักสูตรอบรมพัฒนาครูเพื่อนับชั่วโมงการพัฒนามาประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู สายงานการสอน ประกอบด้วย

  • หลักสูตรจากหน่วยงานภายนอกที่ใช้งบประมาณของตนเอง
  • หลักสูตรจากหน่วยงานภายนอกที่จัดร่วมกับ สพฐ.
  • หลักสูตรจาก สพฐ. เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน

จึงขอเรียนเชิญท่าน ผอ.สพป./สพม.ทุกท่าน บุคลากรของเขตพื้นที่ และข้าราชการครู ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด video conference
เรื่อง “การรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามานับเป็นชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ”
ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562
ตั้งแต่เวลา 14.30 น.เป็นต้นไป

…………………………………………………..
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้ารับฟังค่ะ
เกศทิพย์ ศุภวานิช
16 พฤษภาคม 2562

ที่มา : รักครู.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *