สมศ.ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ปีพ.ศ.2562

สมศ.ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ปี 2562

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 เว็บไซต์สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ประกาศ ที่ 46/2562

เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ดาวน์โหลดรายละเอียดไฟล์แบบ PDF ได้ที่ >> ไฟล์แนบรายชื่อสถานศึกษา ที่เข้าประเมินภายนอก สมศ. รอบ 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *