สำนักวิชาการฯ สพฐ. เปิดให้ดาวน์โหลด “แบบฝึกคิดเลขในใจ”

(4 กันยายน 2560) เว็บไซต์สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้เผยแพร่ แบบฝึกคิดเลขในใจ ท่านสามารถดาวน์โหลดได้แล้ว ที่ลิงก์ด้านล่าง

แบบฝึกคิดเลขในใจ

Ø คู่มือการใช้แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 1 – ระดับ 5

Ø แบบฝึกคิดเลขในใจพร้อมเฉลย ระดับ 1

Ø แบบฝึกคิดเลขในใจพร้อมเฉลย ระดับ 2

Ø แบบฝึกคิดเลขในใจพร้อมเฉลย ระดับ 3

Ø แบบฝึกคิดเลขในใจพร้อมเฉลย ระดับ 4

Ø แบบฝึกคิดเลขในใจพร้อมเฉลย ระดับ 5

Ø แบบฝึกเทคนิคการคิดคำนวณโดยใช้สมบัติและความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์พร้อมเฉลย

ที่มา academic.obec.go.th/web/node/1/3/news_cat_detail/20

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *