“สุสานหลวง วัดราชบพิธฯ” สถานที่เก็บพระสรีรางคาร เมื่อต้นสกุลมหิดล จะได้อยู่พร้อมหน้ากันตลอดกาล

ตามราชประเพณีโบราณนั้นหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพแล้ว ในวันรุ่งขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะเสด็จมาทรงเก็บพระอัฐิลงพระโกศด้วยพระองค์เอง โดยจะทรงเก็บพระอัฐิอย่างละชิ้นจนครบพระสรีระ สำหรับพระอัฐิของพระมหากษัตริย์นั้น ตามราชประเพณีจะอัญเชิญพระโกศไปประดิษฐาน 2 แห่งคือ พระโกศที่หนึ่งประดิษฐานที่ “หอเก็บพระอัฐิ” ซึ่งอยู่ในพระบรมมหาราชวัง และพระโกศที่สองอัญเชิญไปประดิษฐานยัง “วัดประจำพระองค์” ส่วนพระอัฐิที่เหลือก็จะให้พระราชโอรส พระราชธิดา และพระประยูรญาติที่ใกล้ชิดเก็บไว้บูชา จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะทำการแปรสภาพพระอัฐิให้เป็นพระราชสรีรางคาร พระสรีรางคาร เพื่อนำไปบรรจุไว้ยังวัดประจำพระองค์ หรือสุสานหลวง

สำหรับพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จะอัญเชิญโดยพระที่นั่งราเชนทรยานไปประดิษฐาน ณ พระวิมานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ขณะที่พระบรมราชสรีรางคาร จะอัญเชิญไปบรรจุยัง พระถ้ำศิลาที่ฐานชุกชีพรประธานพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ก่อนจะนำไปบรรจุ ณ ฐานองค์พระพุทธชินสีห์ที่วัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหารต่อไป สถานที่ประทับขณะที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระผนวช

เป็นที่ทราบกันดีว่า 1 ในสถานที่บรรจุพระสรีรางคารของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ซึ่งภายในวัดแห่งนี้ก็เป็นที่ตั้งของ “สุสานหลวง” สถานที่เก็บพระสรีรางคารของต้นสกุลมหิดลเช่นเดียวกัน จึงนับเป็นสถานที่ ที่ทั้งพระองค์ พระชนก(พ่อ) พระชนนี(แม่) และพระเชษฐภคินี(พี่สาว) ได้กลับมาอยู่ใกล้กันอีกครั้ง

สุสานหลวง ตั้งอยู่ภายในวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นสุสานที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าให้สร้างขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์จะให้พระมเหสี เจ้าจอมมารดา และพระราชโอรส พระราชธิดา ได้อยู่รวมกันหลังจากที่ได้ล่วงลับไปแล้ว โดยภายในสุสานหลวง จะมีทั้งพระเจดีย์ พระปรางค์ วิหารแบบไทย วิหารแบบขอม ตั้งอยู่มากมายบนพื้นที่สวนลั่นทมที่ปลูกไว้อย่างร่มรื่นสวยงาม

โดยในสุสานหลวงนั้นจะมีอนุสาวรีย์ที่สำคัญ เป็นเจดีย์ทองอยู่ 4 องค์ ตั้งเรียงตามลำดับจากทิศเหนือไปทิศใต้ ซึ่งแต่ละองค์จะมีชื่อที่คล้องจองกัน ภายในจะเป็นห้อง สำหรับบรรจุพระอัฐิ (กระดูก) หรือพระสรีรางคาร (เถ้ากระดูก) ตามสายต้นสกุลตามชื่อเจดีย์นั้น

– สุนันทานุสาวรีย์ พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
– รังษีวัฒนา พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี
– เสาวภาประดิษฐาน พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ
– สุขุมาลนฤมิตร์ พระราชทานแก่พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี

บทความนี้ ขออนุญาตกล่าวถึง เจดีย์รังษีวัฒนา ซึ่งภายในบรรจุพระสรีรางคารของพระราชโอรสและพระราชธิดาในสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี (สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า) สายราชสกุลมหิดล


ทางเข้าสุสานหลวง
ขอบคุณภาพจาก 
บรรยากาศด้านในสุสานหลวง
ขอบคุณภาพจาก http://2g.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E11017370/E11017370.html


ภาพเจดีย์รังษีวัฒนา ภายในสุสานหลวง วัดราชบพิธฯ

เจดีย์รังษีวัฒนา ซึ่งภายในบรรจุพระอัฐิและพระสรีรางคาร ของพระองค์ต่างๆ ดังนี้
– พระราชสรีรางคาร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศฯ (ลุง ของรัชกาลที่ 8 และ 9)
– พระศพ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าวิจิตรจิรประภาฯ (ป้า ของรัชกาลที่ 8 และ 9)
– พระสรีรางคาร สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรทัยฯ (ลุง ของรัชกาลที่ 8 และ 9)
– พระสรีรางคาร สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ฯ (ป้า ของรัชกาลที่ 8 และ 9)
– พระสรีรางคาร สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิราภรณ์โสภณ พิมลรัตนวดี (ป้า ของรัชกาลที่ 8 และ 9)
– พระศพ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าหญิง (ยังไม่มีพระนาม) (อา ของรัชกาลที่ 8 และ 9)
– พระราชสรีรางคาร สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมฯ (ต้นราชสกุลมหิดล พ่อรัชกาลที่ 8 และ 9)
– พระราชสรีรางคาร สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (แม่รัชกาลที่ 8 และ 9)
– พระสรีรางคาร สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ (พี่สาวรัชกาลที่ 8 และ 9)

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารแห่งนี้ จึงนับเป็นสถานที่ ที่ทั้งพระองค์ พระชนก(พ่อ) พระชนนี(แม่) และพระเชษฐภคินี(พี่สาว) จะได้กลับมาอยู่ใกล้กันอีกครั้ง

ส่วนของพระอัฐิ (กระดูก) และพระสรีรางคาร (เถ้ากระดูก) ในหลวงอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 นั้น พระอัฐิได้ถูกอัญเชิญประดิษฐาน ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ส่วนพระสรีรางคาร บรรจุอยู่ที่วัดสุทัศน์เทพวราราม ซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลของพระองค์

ถึงแม้พระสรีรางคาร รัชกาลที่ 8 จะไม่ได้อยู่พร้อมหน้ากันในสกุลมหิดลที่วัดราชบพิธฯ แห่งนี้ แต่ในส่วนพระอัฐิก็ได้อยู่พร้อมหน้ากันครบทุกพระองค์ในสายสกุลมหิดล ทั้งพระบรมชนก สมเด็จย่า สมเด็จพระพี่นาง ในหลวงรัชกาลที่ 8 และในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ถูกอัญเชิญขึ้นประดิษฐานไว้เคียงข้างกัน ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง พร้อมหน้ากันทั้งครอบครัว

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก วิกิพีเดีย https://www.dek-d.com/

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *