หน้าที่ของครูคือสอนคน ไม่ใช่สอนหนังสือ?

จากการสังเกตตัวเองในการสอนทุกครั้งมักจะพบว่า ผมกำลังสอนหนังสืออยู่และผมไม่ได้สอนคน?…

ทำไมจึงพูดเช่นนั้น…ก็เพราะว่า โดยส่วนตัวจะชอบพูดสอนๆบรรยายไปให้นักเรียนฟัง นักเรียนส่วนใหญ่เงียบและก็ตั้งใจฟังเป็นอย่างดี(เกิดจากพวกเขาเกรงใจครู) แต่ปัญหาก็คือ…พอครูสอนจบ นักเรียนกลับทำข้อสอบท้ายบทไม่ได้ หรือนักเรียนไม่สามารถจำเนื้อหาที่ครูสอนได้ การสอนหนังสือของผมจึงดูไร้ความหมายไปเลยสำหรับเด็กๆ

และจากการวิเคราะห์ถึงสาเหตุก็พบว่า เรากำลังสอนหนังสืออยู่…แต่เราไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ใดๆกับ(คน)นักเรียนเลย ผมไม่ได้คำนึงว่านักเรียนที่เรากำลังสอนอยู่พวกเขาเป็นคน คนมีความเหนื่อย คนมีความเบื่อ คนมีความคิดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา คนต้องการการกระตุ้น คนต้องการการสอบสนอง คนต้องการการรบเร้า ฯลฯ กระบวนการเรียนรู้ของคนคือ?

บทความนี้กระผมจึงอยากจะเชิญชวนคุณครูหลายๆท่านที่ประสบปัญหาอย่างผมได้มาเรียนรู้ถึงกระบวนการของการเกิดปัญญา เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นกับเด็กๆ เพื่อที่เราจะนำใช้ปรับปรุงในการสอนนักเรียนครั้งต่อไป เพื่อให้พวกเขาได้เกิดการเรียนรู้กันจริงๆสักทีครับ

กรวยแห่งการเรียนรู้

จากการที่เราเห็นภาพของกรวยแห่งการเรียนรู้กันแล้วเราก็จะพบว่า การสอนของเราในปัจจุบัน แทนที่นักเรียนจะเป็นพระเอก ครูกลับเป็นพระเอกแทน ครูกำลังสอนนักเรียน คนที่ได้ความรู้ก็คือ “ครู” เพราะจากกรวย(ดังภาพ) คนที่สอนผู้อื่นคือคนที่ได้รับความรู้มากถึง 90% ส่วนนักเรียนเป็นผู้ที่กำลังฟังครูบรรยาย นักเรียนได้รับความรู้เพียง 5% เท่านั้น!

และเราก็คงจะไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมครูเก่งเอาๆนักเรียนกับงงเอาๆ หลังจากนี้ผมก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหม่ เป็นการสอนคนแทน(ศึกษาจิตวิทยาเพิ่มเติม)แทนที่ผมจะสอนหนังสือ…ไปคนเดียวโดยที่นักเรียนไม่ได้อะไรเลย…

อย่าลืมนะครับ “ให้นักเรียนเป็นพระเอกไม่ใช่ครู คนที่ควรจะเด่นในคลาสมากที่สุดก็คือนักเรียนไม่ใช่ครู”

ที่มา https://pantip.com

 

 

 

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *