หลักสูตรคละชั้น วิชาภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 Hello  English เวลา   1   ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2Welcome Englishเวลา   1   ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3Basic  Englishเวลา   1   ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4First  Englishเวลา   1   ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5Interesting Englishเวลา   1   ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6Forming Wordเวลา   1   ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7English Patternเวลา   1   ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8Beautiful  Wordsเวลา   1   ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9Easy  Englishเวลา   1   ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10Small Checkเวลา   1   ชั่วโมง 

Download    คลิก

ที่มา : Kru2day – ครูทูเดย์ดอทคอม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *