อยากให้คุณพ่อคุณแม่หรือครูได้อ่าน “จดหมายจากผู้บริหาร ร.ร. แห่งหนึ่ง”

ถึงผู้ปกครองนักเรียนช่วงก่อนสอบ 
เป็นคำแนะนำและเตือนสติพ่อแม่ได้อย่างยอดเยี่ย

Very good advice…
A school principal in Singapore sent this letter to the parents before the exams.

Dear Parents,
– เรียนท่านผู้ปกครองทั้งหลาย

The exams of your children are to start soon. I know you are all really anxious for your child to do well.
– ช่วงเวลาแห่งการสอบของเด็กๆ ใกล้เข้ามาแล้ว เรารู้ว่าพวกท่านคงรู้สึกวิตกกังวล
อยากให้เด็กๆ ของท่านทำได้ดีในการสอบ

But, please do remember, amongst the students, who will be sitting for the exams, there is an artist, who doesn’t need to understand Maths.

– แต่โปรดอย่าลืมว่า ในบรรดาเด็กนักเรียนทั้งหลาย ที่จะต้องมานั่งทำข้อสอบเหล่านี้ อาจมีว่าที่ศิลปิน  ผู้ซึ่งไม่จำเป็นต้องเข้าใจลึกซึ้งในวิชาคณิตศาสตร์

There is an entrepreneur, who doesn’t care about History or English literature.
– อาจจะมีว่าที่เจ้าของธุรกิจส่วนตัว ผู้ซึ่งไม่จำเป็นต้องสนใจในวิชาประวัติศาสตร์ หรือวรรณกรรมภาษาอังกฤษ

There’s a musician, whose Chemistry marks won’t matter.
– อาจมีว่าที่นักดนตรี ซึ่งผลคะแนนในวิชาเคมี
ไม่ได้มีความสำคัญกับเขา

There’s a sportsperson, whose physical fitness is more important than Physics…like Schooling
– อาจจะมีว่าที่นักกีฬา ผู้ซึ่งความแข็งแกร่ง ของร่างกายสำคัญกว่า ทฤษฎีกายภาพ

If your child does get top marks, that’s great! But, if he or she doesn’t, please don’t take away their self-confidence and dignity from them.
– ถ้าบุตรหลานของท่านทำคะแนนสอบได้ดี นั่นก็ยอดเยี่ยมมาก แต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น
ได้โปรดอย่าพรากความมั่นใจในตนเองของพวกเขา

Tell them it’s OK, it’s just an exam! They are cut out for much bigger things in life.
– โปรดบอกพวกเขาว่าไม่เป็นไร มันก็แค่การสอบ ครั้งหนึ่ง พวกเขายังมีสิ่งอื่นที่ยิ่งใหญ่กว่าอีก มากมายในชีวิต

Tell them, no matter what they score, you love them and will not judge them.
– บอกพวกเขา ไม่ว่าคะแนนสอบจะออกมาเป็นเช่นไร คุณจะรักเขา และไม่ตัดสินใดๆ

Please do this, and when you do, watch your children conquer the world. One exam or a low mark won’t take away their dreams and talent.
– โปรดทำเช่นนั้น และคอยเฝ้าดูพวกเขา
ประสบความสำเร็จในเส้นทางของเขาบนโลกใบนี้ การสอบเพียงหนึ่งครั้ง หรือผลคะแนนที่ต่ำ จะต้องไม่ทำลายความฝันและพรสวรรค์ของพวกเขา

And please, do not think that doctors and engineers are the only happy people in the world.
– และโปรดอย่าคิดว่า หมอกับวิศวกรเท่านั้น คือคนที่มีความสุขบนโลกใบนี

ด้วยความนับถือ(ผู้อำนวยการ)

ขอบพระคุณที่มา ธีรัชพลภ์ เทพวุฒิสถาพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *