เปลี่ยนสีธงชาติใหม่!!! จดหมายเหตุการกำหนดมาตรฐานสีธงชาติไทย

ปัญหาของสีธงชาติที่ผ่านมา คือ ในอดีตได้การกำหนดค่ามาตรฐานสีเป็นเพียงแค่คำพูด ระบุแค่ว่า สีแดง สีขาว สีน้ำเงินแก่ (สีขาบ) ในอดีตไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐานสีว่า ค่าสีทั้ง ๓ สี ควรเป็นค่าสีอะไร เพราะผู้ผลิตธงก็ไม่ทราบว่าน้ำเงินแก่แค่ไหน ? แก่มากแก่น้อยอย่างไร ? และยิ่งถ้าต้องอธิบายให้ต่างชาติที่จำเป็นต้องทำธงชาติไทยเพื่อใช้ประดับสำหรับการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศหรือระดับนานาชาติยิ่งลำบากใหญ่ เพราะแต่เดิมประเทศไทยไม่มีรหัสค่าสี (Code) ให้เขารับรู้เพื่อจัดทำธงชาติไทย และการกำหนดค่ามาตรฐานสีธงชาตินี้ ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนเลยนับตั้งแต่มีการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติสยามในพระราชบัญญัติธง เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๐

ส่วนสีที่มีปัญหามากที่สุด คือ สีขาบ ตรงกลางธง หลายคนเข้าใจว่า คือ สีน้ำเงิน แต่จริง ๆ คือ สีขาบ (สีนํ้าเงินแก่อมม่วง) สมัยก่อนกำหนดแค่ว่า คือ สีน้ำเงินแก่ คนก็สงสัยกว่าคำว่า “น้ำเงินแก่” ควรจะแก่แค่ไหน

พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย ได้นำผืนไตรรงค์ธงชาติไทยที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกมา ซึ่งอยู่ในยุคของสยาม พ.ศ. ๒๔๖๐ ถึง ๒๔๘๒ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญทางกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกำหนดและวัดค่าสีธงชาติไทย

โดยผู้เชี่ยวชาญดูจากลักษณะปรากฏ และการวัดค่าสีด้วยเครื่อง Colorimetric spectrophotometer แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อกำหนดค่าสีของธงต้นแบบ

และได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๔๕ ง ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ให้เป็นเกณฑ์ลักษณะของค่าแนะนำของธงชาติไทย ตามที่มติคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

ซึ่งมติที่ประชุมให้กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นผู้ตรวจสอบพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมและมีมติเห็นสมควรให้กำหนดค่าแถบสีธงชาติไทยจากธงชาติไทยในอดีต และใช้ผลของกรมวิทยาศาสตร์บริการ จากการทดสอบค่าแถบสีธงชาติไทย (สีน้ำเงินแก่ สีขาว และสีแดง) ด้วยเครื่อง Colorimetric spectrophotomete

สำหรับการนำค่าสีมาใช้ในผ่านรหัสสีต่าง ๆ สามารถสรุปได้ดังนี้

๑. สีแดง

RGB (0 to 255): 165 25 49
HEX (#): A51931
CMYK (0% to 100%): 24% 100% 83% 18%

๒. สีขาว

RGB (0 to 255): 244 245 248
HEX (#): F4F5F8
CMYK (0% to 100%): 3% 2% 1% 0%

๓. สีขาบ (สีนํ้าเงินแก่อมม่วง)

RGB (0 to 255): 45 42 74
HEX (#): 2D2A4A
CMYK (0% to 100%): 87% 85% 42% 43%

ป.ล. การกำหนดค่ามาตรฐานสีธงชาติไทยให้เป็นหน่วยสากลแทนคำพูด (ไม่ใช่การกำหนดค่าสีใหม่ เพราะนับตั้งแต่มีการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติ ก็ไม่เคยมีการกำหนดค่ามาตรฐานสีมาก่อนเลยในประวัติศาสตร์จนถึงวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ดังนั้นจึงไม่มีคำว่าใหม่ ไม่มีคำว่าเก่า)

ที่มา
https://bit.ly/2zhBtRX
https://bit.ly/2u1fCt0
https://bit.ly/2u21lfv

ขอบพระคุณข้อมูลจากเพจ โบราณนานมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *