เก่งเลขอาจไม่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นหากขาดความมั่นใจ

คนที่มีทักษะคณิตศาสตร์ในระดับสูงนั้น มีแนวโน้มว่าจะประสบความสำเร็จทางการเงินและสามารถวางแผนคิดคำนวณเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตได้ดีกว่าคนที่สอบตกวิชานี้ แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ข้อได้เปรียบของคนเก่งเลขที่กล่าวมาทั้งหมดจะไม่มีประโยชน์อันใดเลย หากเขาหรือเธอขาดความเชื่อมั่นในความสามารถที่ตนเองมีอยู่

ศาสตราจารย์ เอลเลน ปีเตอร์ส นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตต (Ohio State University) ของสหรัฐฯ รายงานถึงผลการศึกษาข้างต้นในวารสารวิชาการ PNAS โดยระบุว่าการมีความมั่นใจในทักษะคณิตศาสตร์ที่ดีของตนเอง มีมูลค่าเทียบเท่ากับรายได้ที่จะเพิ่มขึ้นถึง 94,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเกือบ 3 ล้านบาทในแต่ละปี ในขณะที่คนเก่งเลขแต่กลับไม่เชื่อมั่นต่อทักษะการคิดคำนวณของตนเอง จะไม่ได้รับประโยชน์จากความสามารถในส่วนนี้

ผลการศึกษาดังกล่าว มาจากการทดลองครั้งใหญ่ 2 ครั้งด้วยกัน โดยผู้เข้าร่วมการทดลองทั้งหมดต้องเข้ารับการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ และรับการทดสอบทางจิตวิทยาเรื่องความมั่นใจในการใช้ทักษะที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขในชีวิตประจำวัน

ในการทดลองครั้งแรก มีการนำข้อมูลข้างต้นมาเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์กับสถานะทางการเงินของผู้เข้าร่วมการทดลองชาวอเมริกัน 4,572 คน โดยแต่ละคนจะรายงานถึงรายได้ หนี้สิน และการลงทุนของตนเองให้ทราบ ซึ่งปรากฎว่าความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่แท้จริง และระดับความมั่นใจในการคิดคำนวณของแต่ละคน มีความสัมพันธ์กับสถานะทางการเงินอย่างมาก

คนที่เก่งเลขและมั่นใจในความสามารถของตนเองอย่างเต็มเปี่ยม มีสถานะทางการเงินที่ดีกว่าเพื่อน ส่วนคนที่ขาดความมั่นใจนั้น ถึงจะทำแบบทดสอบวัดความสามารถที่แท้จริงได้ 100% เต็ม แต่ก็ยังคงประสบปัญหาทางการเงินซึ่งมาจากการวางแผนคิดคำนวณที่ไม่ดีพอ

ในการทดลองครั้งที่สอง กลุ่มตัวอย่างเป็นคนไข้โรคภูมิคุ้มกันต่อต้านตนเองหรือลูปัส (Lupus) จำนวน 91 คน ซึ่งนักวิจัยพบว่าการที่คนไข้ใช้ทักษะคณิตศาสตร์เข้าจัดการแผนดูแลรักษาตนเองในระยะยาว เช่น การกินยาในปริมาณที่ถูกต้อง จัดตารางกิจกรรมดูแลสุขภาพตามเวลาที่เหมาะสม หรือเลือกซื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาได้มากที่สุด โดยคนไข้มีความมั่นใจในการคิดคำนวณของตนเองด้วยนั้น ส่งผลให้พวกเขามีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

คนไข้ที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์และมีความมั่นใจในทักษะของตนเอง มีแนวโน้มว่าจะเกิดอาการกำเริบ เช่นมีผื่นขึ้นที่ผิวหนังหรือมีอาการชักเพียง 7% ซึ่งน้อยกว่าคนไข้ที่มีทักษะการคิดคำนวณแต่ขาดความมั่นใจถึง 7 เท่า ส่วนคนไข้ที่มีทักษะทางคณิตศาสตร์ในระดับต่ำ มีแนวโน้มจะเกิดอาการกำเริบถึง 44%

ศ. ปีเตอร์ส อธิบายว่า “คนเก่งเลขที่ไม่มั่นใจในความสามารถของตนเอง จะไม่พยายามทำงานที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขให้สำเร็จลุล่วง เมื่อพวกเขาเจองานที่ยากหรือน่าเบื่อหน่ายก็จะหนีและล้มเลิกกลางคัน ทำให้ไม่มีโอกาสได้ใช้งานทักษะคณิตศาสตร์ที่ดีเลิศของตนเอง ซึ่งนับว่าน่าเสียดายอย่างยิ่ง”

“ส่วนกรณีที่อันตรายที่สุด คือคนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ในระดับต่ำ แต่กลับมีความมั่นใจในทักษะด้านนี้ของตนเองสูงเกินจริง ซึ่งมีอยู่ราว 12-13% ในการทดลองของเรา คนพวกนี้มีโอกาสจะตัดสินใจผิดพลาดได้ง่าย”

https://www.bbc.com/thai/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *