เงิน ชพค.ตายได้เท่าไหร่? อยากได้หรือยัง?

เงิน ชพค.ของครู ผมมีข้อสงสัยว่า ถ้าหากมีครูเสียชีวิตจะได้รับรายละเท่าไหร่ และอยากทราบเรื่องเงิน ชพส.ด้วย เพราะถามใครก็ตอบไม่ได้ บางรายก็ได้มาก บางรายก็ได้น้อย มีการหักเงินกันทุกเดือน ใบเสร็จก็ไม่เคยมีให้เลย ถามเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่มี

ช่วยถามให้ด้วยว่าเป็นอย่างไรกันแน่ ผมเป็นครูบำนาญ อยากทราบว่าทำไมถึงได้เงินไม่เท่ากัน และในการส่งเงินของแต่ละคนเท่ากันหรือไม่ อย่างไร ทำไมตอนตายถึงได้รับเงินไม่เท่ากัน
ครูบำนาญ
ตอบ
น.ส.จันทนา แสงสุ่ม นักวิชาการสวัสดิภาพปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สก.สค.) ชี้แจงว่า ในส่วนของเงิน ชพค.นั้น ปัจจุบันนี้จะได้รับทั้งหมดประมาณ 9 แสนบาทเศษ โดยมีการแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด งวดแรกเป็นเงินค่าจัดการงานศพจำนวน 2 แสนบาท จะจ่ายหลังจากได้รับแจ้งการถึงแก่กรรม และเงินส่วนที่ 2 เรียกว่าเงินสงเคราะห์ครอบครัว จะได้รับประมาณ 7 แสนบาทเศษ จะจ่ายหลังจากประกาศรายชื่อแล้ว 3 เดือน ซึ่งทั้งหมดสามารถตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ของ สก.สค.
ส่วนเงิน ชพส.จะได้รับทั้งหมดประมาณ 3.7 แสนบาท โดยมีการแบ่งจ่ายเป็น 2 งวดเหมือนกัน เงินงวดแรกจะจ่าย 1 แสนบาท หลังจากการได้รับการแจ้งถึงแก่กรรม ส่วนเงินงวดที่ 2 อีกประมาณ 2.7 แสนบาท จะจ่ายหลังประกาศรายชื่อแล้ว 3 เดือน ซึ่งสามารถตรวจได้ในเว็บไซต์เหมือนกัน
ในเรื่องของใบเสร็จรับเงิน ถ้าเป็นส่วนกลาง กรณีหักผ่านบัญชี สมาชิกจะต้องนำบัญชีไปปรับสมุดทุกเดือน และจะมีหนังสือรับรองการชำระเงินให้ทุกๆ 6 เดือน โดยจะส่งไปยังที่อยู่ที่สมาชิกแจ้งไว้ให้กับกลุ่มการเงินของ ชพค. และ ชพส.
ด้านเงินสงเคราะห์ที่ผู้ร้องบอกว่าได้รับไม่เท่ากันนั้น เกิดจากจำนวนเงินสงเคราะห์ครอบครัวระหว่างสมาชิก ชพค.และสมาชิก ชพส. เมื่อถึงแก่กรรมจะได้รับเงินไม่เท่ากัน เนื่องจากจำนวนสมาชิก ชพค.มีมากกว่าจำนวนสมาชิก ชพส. ฉะนั้นเงินสงเคราะห์รายศพที่สมาชิกจ่ายแต่ละเดือนจึงไม่เท่ากัน
นักวิชาการสวัสดิภาพปฏิบัติการ บอกว่า ถ้าผู้ร้องยังไม่เข้าใจ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ชพค.โทร.0-2288-4500
ลุงแจ่ม

http://www.komchadluek.net

1 thought on “เงิน ชพค.ตายได้เท่าไหร่? อยากได้หรือยัง?”

 1. หนังสือร้บรองการชำระเงิน ชพค.ทุก ๆ 6 เดือน ที่จะส่งให้ก้บสมาชิกนั้น
  ตั้งแต่เริ่มเปลี่บนระบบการหักเงิน ทั้งก่อนเกษียณ และจนเกษียณมา 15 ปีแล้ว
  ไม่เคยได้รับจาก สก.สค. จังหวัดกำแพงเพชรเลย และ

  มีการหักค่าดำเนินการรายละประมาณ สามหมื่นกว่า ๆ เกือบสีหมื่นบาท
  ไม่มีใครรู้เลยว่าเอาไปดำเดินการ ในเรื่องใดบ้าง ล่าสุดเมื่อเดือน ต.ค.60
  สมาชิกเสียชีวิตไปประมาณ 583 คน( ที่รู้ว่าสมาชิกเสียชีวิต 583 คน เพราะ
  หักลบเอาเองจากเงินเดือนที่เหลือ )

  เท่าก้บว่า 583 × 40,000 = 23,320,000 บาท ต่อเดือน ( 583 คือจำนวนสามชิก
  ที่เสียชีวิต ส่วน 40,000 คือ ค่าดำเนินการที่หักจากสมาชิกที่เสียชีวิตทุกราย ส่วน
  23,320,000 คือยอดรวมค่าดำเนินการทั้งหมดที่หักจากสมาชิกที่เสียชีวิตทุกราย )
  บางเดือนสมาชิกตายถึง 600 คน เงินค่าดำเนินการก็จะมากกว่านี้

  เท่าที่ทราบมา จะหักค่าดำเนินการรายละ 4 % หักมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากของ
  ธนาคารเสียอีก มีเงินเดือนเป็นค่าจ้างกันอยู่แล้ว จะมาหักค่าดำเนินการอีกทำไม
  จริง – เท็จ ประการใด สก.สค. ช่วยชี้แจงให้กระจ่างด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *