เช็ก ๑๕ สัญญาณส่อซึมเศร้า

หากสงสัยว่าตัวเองหรือคนใกล้ชิดอาจมีอาการโรคซึมเศร้า ลองทำแบบทดสอบจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ต่อไปนี้ ที่จะช่วยให้คุณวินิจฉัยได้เบื้องต้นว่ากำลังป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอยู่หรือไม่

โดยให้ตอบคำถามว่า ในช่วง ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมา คุณมีอาการหรือความคิดในลักษณะนี้บ้างหรือไม่

๑. รู้สึกจิตใจหม่นหมอง (เกือบตลอดทั้งวัน)

๒. รู้สึกเป็นทุกข์จนอยากร้องไห้

๓. รู้สึกหมดอาลัยตายอยาก

๔. รู้สึกไม่มีความสุข หมดสนุก กับสิ่งที่เคยชอบและเคยทำ

๕. รู้สึกผิดหวังในตนเอง และโทษสิ่งที่เกิดขึ้น

๖. รู้สึกสูญเสียความเชื่อมั่นในตนเอง

๗. รู้สึกอยากอยู่คนเดียวไม่อยากสุงสิงกับใคร

๘. รู้สึกตนเองไม่มีคุณค่า

๙. คิดอะไรไม่ออก

๑๐. หลงลืมง่าย

๑๑. คิดอะไรได้ช้ากว่าปกติ

๑๒. ทำอะไรอืดอาด เชื่องช้ากว่าปกติ

๑๓. รู้สึกอ่อนเพลียง่ายเหมือนไม่มีแรง

๑๔. รู้สึกเบื่ออาหาร กินได้น้อยกว่าเดิม

๑๕. นอนหลับๆ ตื่นๆ หลับไม่สนิท

หากคำตอบที่ได้ คุณตอบว่า “มี” ตั้งแต่ ๖ ข้อขึ้นไป หมายถึง คุณกำลังมีภาวะซึมเศร้า ควรได้รับบริการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือพบแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา

นิตยสารชีวจิต. ปีที่ ๑๘, ฉบับที่ ๔๑๗, กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หน้า ๒๔

Posted by STY Staffs/Nitayaporn M./Kanchana K.

อ่านต่อได้ที่ https://www.dmh.go.th/news/view.asp?id=1192

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *