เด็กเลียนแบบพฤติกรรมจากพ่อและแม่?

ลูกเลียนแบบพฤติกรรมจากสภาพแวดล้อมและสิ่งที่เห็น 
มีการทดลองของต่างประเทศ ที่ชื่อว่า Bobo doll experiment ที่ทดลองเกี่ยวกับการเลียนแบบพฤติกรรมรุนแรงในเด็ก เนื้อหาการทดลองคร่าว ๆ คือแบ่งเด็กออกเป็นสองกลุ่ม โดยกลุ่มหนึ่งให้ดูวิดิโอที่ผู้ใหญ่ทำร้ายตุ๊กตาล้มลุก กับอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้ดูอะไร แล้วให้เด็กเข้าไปในห้องที่มีตุ๊กตาล้มลุกอยู่ ผลคือ กลุ่มแรกที่ได้ดูวิดิโอนั้น ทำร้ายตุ๊กตาแบบเดียวกับในคลิปวิดิโอที่ได้ดู ต่างกับกลุ่มที่สองที่อาจมีการเตะต่อยตุ๊กตาบ้างแต่ไม่รุนแรงเท่า

และได้ทำการทดลองซ้ำโดยเปลี่ยนจากตุ๊กตาล้มลุกเป็นคนที่แต่งตัวเป็นตัวตลก ผลคือเด็กกลุ่มแรกที่ดูวิดิโอก็ยังทำร้ายตัวตลกเช่นเดิม แม้ว่านี่จะเป็นคนจริง ๆ ก็ตาม

จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าเด็กจะเลียนแบบพฤติกรรมที่เห็นทันที โดย #ขาดการไตร่ตรองว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดี

และพ่อแม่คือต้นแบบที่เค้าจะได้เห็นมากที่สุด
หากพ่อแม่ดุด่ากัน ทำร้ายร่างกายกัน ลูกก็มีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงกับบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้สื่อต่าง ๆ ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะส่งผลต่อการเลียนแบบพฤติกรรมเด็กเช่นกัน
อย่างเช่นละครที่ตบตีกันแย่งผู้ชาย หรือการ์ตูนที่ใช้ความรุนแรง

แต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณพ่อคุณแม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูก ดูแลให้ลูกได้รับสื่อที่มีประโยชน์ หรือคอยสอนเมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ดี ก็จะช่วยให้ลูกได้รับแต่สิ่งที่ดี และเลียนแบบพฤติกรรมที่ดีต่อไป

เมื่อไหร่ที่คุณพ่อคุณแม่กำลังโกรธจะแสดงกิริยาที่ไม่ดีไม่เหมาะสม อย่าลืมว่าลูกกำลังจำทุกอย่างที่เห็นจากเราอยู่นะคะ สงบสติอารมณ์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเริ่มเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกกันดีกว่าค่ะ

อ้างอิงงานวิจัย >> http://ilovepsychology.exteen.com/20150721/entry

#basicskillth
#basicskilltoy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *