(เปิดเทอมแล้ว!!!)มาโหลดเอกสารงาน(ธุรการประจำชั้นเรียน)เก็บไว้กันดีกว่า! รวมไว้ให้แล้วที่นี่!!!

แบบบันทึกเวลาเรียนครูประจำชั้น – ระดับประถมศึกษา
ขนาดกระดาษ Legal (F4) นักเรียนสูงสุด 50 คน (มีคุณครูขอมา)
เหมือนขนาด A4 ทุกประการครับ เพียงแต่เพิ่มจาก 40 คนต่อห้องเป็น 50 คนต่อห้องเท่านั้น
กรณีว่าหนึ่งห้องมีนักเรียนเกิน 50 คน แนะนำใช้ขนาด A4 จำนวน 2 ไฟล์ครับ( 2 เล่ม) เล่มที่ 1 กรอกข้อมูลคนที่ 1-30 เล่มที่ 2 กรอกข้อมูลคนที่ 31-60 ประมาณนี้
……………………………………………………………
จริงๆผมออกแบบไว้ช่วยโรงเรียนประถมขนาดเล็ก นักเรียนสิบ-ยี่สิบคนต่อห้อง ไปๆมาๆ กลายเป็น50 ต่อห้องไปได้ไง ไม่รู้
……..
ดาวน์โหลด
http://www.mediafire.com/…/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B…

รวมลิงค์แบบบันทึกต่างๆ
1. แบบบันทึกแบบไม่มีแมโคร (.xlsx) รหัสสำหรับแก้ไข 1234
ปพ.5
1.1 ปพ5-ประถมศึกษา-ตัดเกรดรายปี-ขนาดA4-60-คน
http://www.mediafire.com/…/5-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0…
1.2 ปพ5-ประถมศึกษา-ตัดเกรดรายภาคเรียน-ขนาดA4-60-คน
http://www.mediafire.com/…/%E0%B8%9B%E0%B8%9E5-%E0%B8%9B%E0…
1.3 ปพ5-มัธยม-2558-ขนาดA4-60-คน-ขนาดA4-60-คน
http://www.mediafire.com/…/%E0%B8%9B%E0%B8%9E5-%E0%B8%A1%E0…
ปพ.6
1.4 ปพ6-ประถมศึกษา-แบบ1ปีกศ
http://www.mediafire.com/…/%E0%B8%9B%E0%B8%9E6-%E0%B8%9B%E0…
1.5 ปพ6-ประถมศึกษา-แบบ2ภาคเรียน
http://www.mediafire.com/…/%E0%B8%9B%E0%B8%9E6-%E0%B8%9B%E0…
1.6 ปพ6-มัธยมศึกษา-แบบ1ปีกศ
http://www.mediafire.com/…/%E0%B8%9B%E0%B8%9E6-%E0%B8%A1%E0…
1.7 แบบบันทึกน้ำหนักส่วนสูง-2560-50คน
http://www.mediafire.com/…/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B…
1.8 ฟอนต์ไทยสารบรรณไอที
http://www.mediafire.com/fi…/b38bn9zglvwvxxt/THSarabunIT.rar
2. แบบบันทึกแบบมีแมโคร (แก้ไขไม่ได้)
2.1 จัดตารางสอน-v1.3
http://www.mediafire.com/…/-v1.3-31102559-%E0%B9%84%E0%B8%A…
2.2 ปพ.5-ประถมศึกษา-vba-ต้นฉบับ-คอมฯ -New-16-05-2559
http://www.mediafire.com/…/%E0%B8%9B%E0%B8%9E.5-%E0%B8%9B%E…
2.3 ปพ.5-มัธยม-vba-ต้นฉบับ-29082559-เพิ่มสามเณร
http://www.mediafire.com/…/%E0%B8%9B%E0%B8%9E.5-%E0%B8%A1%E…
2.4 แบบบันทึกอนุบาล 3 ขวบ – อนุบาล 2
http://www.mediafire.com/…/y6my…/Pre-elementary-25062560.rar
2.5 บันทึกสถิตินักเรียนประจำวัน
http://www.mediafire.com/fi…/vdqts7ks61ch9v1/StudentSTAT.rar
2.6 ปพ.5 และ ปพ.6 แบบประจำชั้น (23/9/2560)
http://www.mediafire.com/…/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B…
2.7 แบบบันทึกเวลาเรียนสำหรับครูประจำชั้น
http://www.mediafire.com/…/xm2rub9ul6r1…/StudentStat2559.rar
2.8 เท็มเพล็ต ปพ.5 และ ปพ.6 แบบประจำชั้น (23/9/2560)
http://www.mediafire.com/…/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B…
3.อื่นๆ
แบบประเมิน SDQ ฉบับครูประเมินนักเรียน
http://www.mediafire.com/…/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B…
แบบประเมิน SDQ ฉบับนักเรียนประเมิน
http://www.mediafire.com/…/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B…
แบบประเมิน SDQ ฉบับผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน
http://www.mediafire.com/…/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B…
แบบประเมิน EQ นักเรียนอายุ 6 – 11 ปี
http://www.mediafire.com/…/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B…
แบบทดสอบอย่างง่ายด้วย MS PowerPoint 2016 (มีแมโคร)
http://www.mediafire.com/…/cdwq8a8j5858j…/PowerPointQuiz.rar
ปกรายงาน
http://www.mediafire.com/…/62jklnw2dby…/bookcoverdesign.docx

แบบประเมิน SDQ ฉบับผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน
กลับมาทำงานที่ดองค้างเอาไว้ครับ คือ แบบประเมิน SDQ ของผู้ปกครอง
ดาวน์โหลด
http://www.mediafire.com/…/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B…

ขอบพระคุณที่มา

N-project : โปรแกรม ปพ.5 ปพ.6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *