เป็นครูธุรการเหนื่อยมากไหม?

กระทู้จากพันทิป

พอดีว่าได้ครูธุรการค่ะ (แต่ใจจริงๆไม่ได้อยากทำเลย)​ อยากจะทราบว่ามันต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวัน

เราวิ่งโรงเดียวคะ มันต้องทำอะไรบ้าง เลิกงานกี่โมง

ขอคนที่ตอบแบบมีสาระนะคะไม่เอาว่า หรือเหน็บเนมเนาะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ^^

 

ขอบข่ายงานของครูธุรการโรงเรียนมีดังนี้

ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ของลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
1) งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ รวมทั้งระบบ I -Office
2) งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
3) งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูลการจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
4) งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น
การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
5) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

https://pantip.com/topic/38261249

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *