แค่ฝึกเขียนชีวิตก็เปลี่ยน!!! การฝึกเด็กเขียนช่วยเด็กฉลาด เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ และช่วยให้สมองไว

โดยเฉพาะเด็กที่เรียนสูงกว่าชั้น ป.1 ไปแล้ว เกณฑ์มาตรฐานทั่วไปสำหรับระบบการศึกษาในตอนนี้คือสอนให้เด็กอนุบาลและ ป.1 เขียนหนังสือได้เท่านั้น หลังจากนั้น ก็หันไปใช้คีย์บอร์ด ซึ่งนั่นฟังดูดี เพราะความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีถือเป็นทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 แต่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้นว่า การฝึกเขียนด้วยมือ ไม่ว่าจะเป็นตัวเขียนหรือตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษ ล้วนมีประโยชน์สำหรับสมองของเด็ก ๆ ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้

1. เด็กที่ฝึกคัดลายมือจะเรียนรู้การอ่านได้ดีขึ้น 
มาเรีย คอนนิโควา นักจิตวิทยาและเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ส กล่าวว่า เมื่อเด็ก ๆ เริ่มต้นเขียนด้วยมือ พวกเขาไม่เพียงแต่เรียนรู้การอ่านได้เร็วขึ้นเท่านั้น แต่ยังสามารถเกิดความคิดและเก็บข้อมูลได้ดีขึ้นด้วย หลายคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ อาจเคยมีประสบการณ์คล้ายคลึงกันว่า เมื่อเราจดอะไรลงไปก็จำสิ่งนั้นได้โดยไม่จำเป็นต้องมีบันทึกช่วยจำ แค่เขียนทุกอย่างก็ไปได้สวย

2. เขียนตัวเขียนภาษาอังกฤษช่วยกระตุ้นสมอง 
ผลการวิจัยเมื่อเร็ว ๆ นี้ชี้ให้เห็นว่า การพิมพ์ดีด เขียนด้วยตัวพิมพ์ และการเขียนด้วยตัวเขียนกระตุ้นสมองสามส่วน สำหรับเด็ก ๆ เพื่อให้สมองทำงานได้อย่างเต็มที่ควรทำทั้งสามอย่างนี้

3. เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ 
การศึกษาของมหาวิทยาลัยวอชิงตัน ได้ข้อสรุปว่า เด็กที่เขียนอะไร ๆ ด้วยมือแทนที่จะใช้คีย์บอร์ด ไม่เพียงแต่จะเขียนได้เร็วกว่าคนอื่นแต่ยังคิดเป็นมากขึ้น ส่วนจะเขียนด้วยตัวอักษรแบบไหนใช้ตัวพิมพ์หรือตัวเขียนก็ไม่แตกต่างกัน คณะกรรมการการวิทยาลัยพบว่า นักเรียนที่เขียนเรียงความด้วยตัวเขียนภาษาอังกฤษในการทดสอบ SAT ทำคะแนนได้ดีกว่าคนที่ใช้ตัวพิมพ์เล็กน้อย

4. เรียนรู้การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
ชั้นเรียนที่สอนเด็ก ๆ ให้เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดเล็ก และการใช้มือจะสร้างโอกาสอันยิ่งใหญ่เมื่อพวกเขาเติบโตขึ้น ในยุคนี้โรงเรียนมัธยมหลายแห่งไม่ได้สอนวิชาศิลปะ การฝีมือ และดนตรีอีกแล้ว แต่การคัดลายมือและเขียนตัวเขียนภาษาอังกฤษยังเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก

5. อาจช่วยป้องกันความบกพร่องในการอ่าน 
ผลวิจัยชี้ว่า การเขียนตัวเขียนภาษาอังกฤษอาจช่วยป้องกันความบกพร่องในการเรียนรู้ ซึ่งหลายคนมีปัญหาในการเขียนตัวอักษรให้ถูกต้อง และอาจป้องกันความสับสนง่าย ๆ เช่น ระหว่างตัว b กับตัว d ความบกพร่องในการอ่านเป็นคนละเรื่องกับความบกพร่องในการเขียน แต่ทั้งสองอาการมักปรากฏอยู่ด้วยกัน และมีแนวโน้มว่าอาการหนึ่งจะไปหนุนอีกอาการหนึ่ง

6. เด็กที่เขียนลายมือสวยจะมีสมองฉับไว 
มหาวิทยาลัยวอชิงตันวิจัยพบด้วยว่า เด็กที่เขียนลายมือสวยจะมีประสาทฉับไวมากกว่าเพื่อน ๆ ที่เขียนลายมือไม่สวย ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าอะไรเป็นสาเหตุอะไรเป็นผล เด็กฉลาดเพราะเขียนลายมือสวย หรือเด็กลายมือสวยเพราะสมองดี เรื่องนี้หาข้อสรุปยาก แต่ก็เป็นโอกาสอันดีสำหรับการให้เด็ก ๆ ได้หัดเขียนภาษาอังกฤษตัวเขียนให้สวยงาม

source: inc.com

http://inc.bangkokbiznews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *